Grønt Ansvar® - system for dokumentert og systematisert avfallshåndtering

Vi lanserte Grønt Ansvar® for første gang for over 10 år siden. Siden har dette blitt utviklet og tilpasset stadig nye og strengere krav. Grønt Ansvar® fremstår som det beste og mest effektive hjelpemiddel for de som ønsker en enklere og mer oversiktlig hverdag.

GA_blad m logo2Vi tilbyr to varianter av Grønt Ansvar®:

 

Grønt Ansvar® Basis - gratis

Alle som er kunder av Norsk Gjenvinning kan få gratis tilgang på Grønt Ansvar® Basis.

Det vil særlig være de som har behov for rapporter og dokumentasjon på sin avfallslogistikk som vil ha glede av Grønt Ansvar® Basis.

 

Grønt Ansvar® Partner - kr 5.490,- pr. år

Hvis din virksomhet ønsker å jobbe systematisk med forbedringsprosesser innenfor miljø, vil du få stort utbytte av Grønt Ansvar® Partner.

Det er særlig de som har litt større avfallsvolumer, og som har kildesortering som et viktig element i sitt miljøarbeid, som vil ha glede av denne versjonen av Grønt Ansvar®.

Miljøsjekken
Sentralt i dette programmet står den årlige ”Miljøsjekken”. Kall det gjerne en serviceavtale der vi sammen med kunden foretar en årlig gjennomgang og sjekk av alle sider ved avfallsløsningen. Gjennomgangen dokumenteres, samtidig som eventuelle forbedringstiltak avklares og beskrives.

Synliggjør miljøprofil
Det følger også med et Grønt Ansvar®-medlemsbevis og andre elementer som synliggjør din miljøprofil.

 

Kontakt oss for mer detaljert informasjon om medlemskapet>>

Viktig informasjon!

Ny definisjon av sorteringsgrad:

Fra 1. juni 2013 inngår ikke avfallstypen «sortert brennbart avfall» ved beregning av sorteringsgrad i Grønt Ansvar-rapportene.

Dette for å tilpasse rapporteringen til Direktoratet for byggkvalitet sitt regelverk.

Les mer hos Direktoratet for byggkvalitet>>

Brosjyre om Grønt Ansvar®