Grønt Ansvar ®

Løsningen for full kontroll, dokumentasjon og statistikk.

Som avfallsbesitter er man underlagt en rekke lover, regler og myndighetskrav. Mange skal også innfri forpliktelser i forhold til ulike miljø- og kvalitetsstandarder. I tillegg stilles det også krav fra eiere, kunder, ansatte, naboer og andre med forventninger til virksomhetens miljøprofil.

At man kan dokumentere rutiner, fremvise statistikk og miljøregnskap har blitt en helt naturlig del av det å drive en konkurransedyktig og fremtidsrettet virksomhet. Ofte er det både vanskelig og ressurskrevende å ha den nødvendige standard på dette.

Grønt Ansvar® er løsningen

Grønt Ansvar® er et komplett system utviklet for å ivareta behov fra både små og store virksomheter. Gjennom en egen portal får våre kunder tilgang på dokumentasjon, statistikk og en rekke andre nyttige ting for å sikre kontroll og dokumentasjon. I tillegg gir Grønt Ansvar®  også full kontroll på kostnader og oppdragsmengde.

Hovedelementene i Grønt Ansvar® er:


Det er også mulig å synliggjøre sin tilknytning til Grønt Ansvar® gjennom et eget profilprogram.

Grønt Ansvar®-partner eller Grønt Ansvar®-basis

Det finnes to varianter av Grønt Ansvar®.

  • Grønt Ansvar® Basis som ivaretar de fleste behov for rapportering og litt enklere behov knyttet til dokumentasjon.
  • Grønt Ansvar® Partner gir i tillegg tilgang til en rekke andre nyttige verktøy. Sentralt i dette programmet står den årlige ”Miljøsjekken” der vi går igjennom løsningen i forhold til lover, forskrifter etc., og dokumenterer dette med et eget bevis.
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner