Bransjeløsninger

Ulike bransjer har ulike krav og behov. Det kan være store variasjoner i både avfallstyper og avfallsmengder. Det er også ulike behov knyttet til logistikk, containere/beholdere, opplæring, rapportering og tilrettelegging. 

Selv om behovene kan variere ønsker alle en brukervennlig, kostnadseffektiv og miljøriktig løsning. Vi har lang erfaring med å tilrettelegge løsninger for alle typer virksomheter og vet hva som funker. Norsk Gjenvinninning har ferdige bransjeløsninger som gir deg den løsningen du trenger. 

NG leverer avfallstjenester til mange bransjer - her bensinstasjon

Bensinstasjon

Vi har utviklet løsninger som er tilpasset behovene på en bensinstasjon både i forhold til estetikk og brukervennlighet.

Les mer ›
Bilverksted Foto: Marius Wallin

Bilverksted

Mange ulike avfallstyper skal samles inn og kravene til dokumentasjon og kontroll er store.

Les mer ›
NG leverer avfallsløsninger til mange bransjer - her bygg

Bygg og anlegg

Ufravikelige krav til HMS og store ambisjoner knyttet til både miljø og kostnadseffektivitet.

Les mer ›
Dagligvare

Dagligvare

I dagligvarebransjen må avfallsløsningen tilfredsstille strenge krav til hygiene, kildesortering og praktiske løsninger i butikk.

Les mer ›
NG leverer avfallsløsninger til mange bransjer - her eiendom

Eiendom

En gjennomført løsning fra bruker til avfallsrom er avgjørende.

Les mer ›
NG leverer avfallstjenester til mange bransjer - her grafisk

Grafisk

Konkurransedyktige løsninger for både kjemikalier, returpapir, offset, aluminium og vanlige avfallstyper er avgjørende.

Les mer ›
NG leverer avfallstjenester til mange bransjer - her helseforetak

Helseforetak

Med ufravikelige krav til HMS i alle ledd.

Les mer ›
NG leverer avfallstjenester til mange bransjer - her hotell

Hotell

En avfallsløsning på et hotell må tilpasses mange ulike brukere fra kjøkkenet til smarte løsninger på hvert enkelt rom. 

Les mer ›
Industri Sla¦èttland

Industri

På en industriarbeidsplass er løsningen for avfallshåndtering og vedlikehold aldri lik, men strenge krav til HMS, tett oppfølging og individuell tilpassing preger våre løsninger.

Les mer ›
NG leverer avfallstjenester til mange bransjer - her kjøpesenter

Kjøpesenter

En gjennomført løsning fra bruker til avfallsrom er avgjørende.

Les mer ›
NG leverer avfallstjenester til mange bransjer - her kontor

Kontor

En løsning med tilpasset design og kildesortering på hver arbeidsplass.

Les mer ›
NG leverer avfallstjenester til mange bransjer - her kraftforsyning og energi

Kraftforsyning

Ikke så mye avfall, men store mengder metaller og olje skal håndteres.

Les mer ›
NG leverer avfallstjenester til mange bransjer - her Olje og Gass

Olje og gass

På oljeplattformer, forsyningsbaser og landbaserte olje-/gassanlegg, er det spesielt strenge bransjekrav til avfallsløsninger, industritjenester, HMS / kvalitet samt dokumentasjon og rapportering.

Les mer ›
NG leverer avfallstjenester til mange bransjer - her kjemiindustri

Prosessindustri

På en industriarbeidsplass er løsningen for avfallshåndtering og industrielt vedlikehold aldri lik, men strenge krav til HMS, tett oppfølging og individuell tilpassing preger våre løsninger. 

Les mer ›
NG leverer avfallstjenester til mange bransjer - her Restaurant

Restaurant

På et kjøkken stilles det ufravikelige krav til hygiene og en avfallsløsning må være både sikker og effektiv.

Les mer ›
 NG leverer avfallstjenester til mange bransjer - her blomsterhandel

Varehandel

Utpakking av varer skaper store volumer med papp og plast. Effektive og miljøriktige løsninger er avgjørende.

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner