Favicon files not found

Avfallsløsninger for forskjellige bransjer

Ulike bransjer har ulike krav og behov. Det kan være store variasjoner i både avfallstyper og avfallsmengder. Det er også ulike behov knyttet til logistikk, containere/beholdere, opplæring, rapportering og tilrettelegging. 

Selv om behovene kan variere, ønsker alle en brukervennlig, kostnadseffektiv og miljøriktig avfallsløsning. Vi har lang erfaring med å tilrettelegge avfallsrom og miljøstasjoner for alle typer virksomheter og har bred erfaring med hva som fungerer. Norsk Gjenvinning har ferdige bransjeløsninger som gir deg den løsningen du trenger. 

Bensinstasjon

Bensinstasjon

Vi har utviklet løsninger som er tilpasset behovene på en bensinstasjon både i forhold til estetikk og brukervennlighet.

Les mer ›
Bilverksted

Bilverksted

Mange ulike avfallstyper skal samles inn og kravene til dokumentasjon og kontroll er store.

Les mer ›
Bygg

Bygg og anlegg

Ufravikelige krav til HMS og store ambisjoner knyttet til både miljø og kostnadseffektivitet.

Les mer ›
Dagligvare

Dagligvare

I dagligvarebransjen må avfallsløsningen tilfredsstille strenge krav til hygiene, kildesortering og praktiske løsninger i butikk.

Les mer ›
Eiendom

Eiendom

En gjennomført løsning fra bruker til avfallsrom er avgjørende.

Les mer ›
Grafisk

Grafisk

Konkurransedyktige løsninger for både kjemikalier, returpapir, offset, aluminium og vanlige avfallstyper er avgjørende.

Les mer ›
Helse

Helseforetak

Med ufravikelige krav til HMS i alle ledd.

Les mer ›
Hotell

Hotell

En avfallsløsning på et hotell må tilpasses mange ulike brukere fra kjøkkenet til smarte løsninger på hvert enkelt rom. 

Les mer ›
Industri Sla¦èttland

Industri

På en industriarbeidsplass er løsningen for avfallshåndtering og vedlikehold aldri lik, men strenge krav til HMS, tett oppfølging og individuell tilpassing preger våre løsninger.

Les mer ›
Kjøpesenter

Kjøpesenter

En gjennomført løsning fra bruker til avfallsrom er avgjørende.

Les mer ›
Kontor

Kontor

En løsning med tilpasset design og kildesortering på hver arbeidsplass.

Les mer ›
Energi

Kraftforsyning

Ikke så mye avfall, men store mengder metaller og olje skal håndteres.

Les mer ›
Olje og Gass

Olje og gass

På oljeplattformer, forsyningsbaser og landbaserte olje-/gassanlegg, er det spesielt strenge bransjekrav til avfallsløsninger, industritjenester, HMS / kvalitet samt dokumentasjon og rapportering.

Les mer ›
Bransjeløsninger (Foto: Marius Wallin)

Prosessindustri

På en industriarbeidsplass er løsningen for avfallshåndtering og industrielt vedlikehold aldri lik, men strenge krav til HMS, tett oppfølging og individuell tilpassing preger våre løsninger. 

Les mer ›
Restaurant

Restaurant

På et kjøkken stilles det ufravikelige krav til hygiene og en avfallsløsning må være både sikker og effektiv.

Les mer ›
Annen varehandel

Varehandel

Utpakking av varer skaper store volumer med papp og plast. Effektive og miljøriktige løsninger er avgjørende.

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner