Favicon files not found

Bransjeløsning: Bygg og anlegg

Bygg

"En byggeplass lever sitt eget liv med mange faser fra grunnarbeider til innredning. Norsk Gjenvinning har effektive løsninger for alle faser fra start til slutt."

Ufravikelige krav til HMS og store ambisjoner knyttet til både miljø og kostnadseffektivitet.

En entreprenør har behov for tilpassede løsninger avhengig av både byggeprosjektets størrelse og type prosjekt. I tillegg må løsningene løpende tilpasses byggets ulike faser. Byggeprosjekter er underlagt omfattende krav i forhold til HMS, i tillegg til reguleringer som retter seg direkte mot planleggingen, gjennomføringen og dokumenteringen av avfallshåndteringen. 

Effektiv og miljøriktig bransjeløsning 

Vi i Norsk Gjenvinning kjenner til de omfattende kravene som ligger på en entreprenør både i forhold til HMS og kostnadseffektivitet. Vi kjenner også til de mange kravene som gjelder både i forhold til planlegging og dokumentasjon. Et nært samarbeid mellom oss og den enkelte byggeplass er avgjørende for suksess. Derfor har vi skolert egne bransjeansvarlige som aktivt kan bidra og støtte i alle faser av et byggeprosjekt.

Sertifiserte containere og godkjent utstyr sammen med kort responstid sikrer en effektiv hverdag. Vi har flerspråklig informasjonsmateriell og kan også bistå med opplæring slik at alle bruker løsningen slik det er krevet og forventet. I tillegg har vi løsninger for høytrykk, ultrahøytrykk og suging som kan være aktuelt i flere av byggets faser. 

Grønt Ansvar er utviklet for kunder som vil ha full kontroll på sin avfallsløsning med nødvendig dokumentasjon, statistikk og rapporter på en egen kundeportal.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner