Favicon files not found

Grønt Ansvar®

Grønt Ansvar

"Før brukte vi timevis med arbeid for å sette sammen vår månedlige avfallsstatistikk. Nå er alt bare et tastetrykk unna."

Løsningen for full kontroll, dokumentasjon og statistikk.

Som avfallsbesitter er man underlagt en rekke lover, regler og myndighetskrav. Mange må også forholde seg til ulike miljø- og kvalitetsstandarder. I tillegg stilles det krav fra eiere, kunder, ansatte, naboer og andre med forventninger til virksomhetens miljøprofil.

At man kan dokumentere rutiner, fremvise statistikk og miljøregnskap har blitt en helt naturlig del av det å drive en konkurransedyktig og fremtidsrettet virksomhet. Ofte er det både vanskelig og ressurskrevende å ha den nødvendige standard på dette.

Grønt Ansvar® er løsningen

Grønt Ansvar® er et komplett system utviklet for å ivareta behov fra både små og store virksomheter. Gjennom en egen portal får våre kunder tilgang på rapporter, nøkkeltall og en rekke andre nyttige verktøy for å sikre kontroll og dokumentasjon. I tillegg gir Grønt Ansvar® også full kontroll på kostnader, avfallsvolum, sorteringsgrad og oppdragsmengde.

Rapporter og statistikk

I samarbeid med våre kunder har vi utviklet avanserte rapporter som dekker de fleste behov for oversikt over miljø, aktiviteter og økonomi.

Rapportene er bygget opp rundt nøkkeltallfokusering. I tillegg vil det settes opp faste rapporter som viser

  • utviklingen i sorteringsgrad
  • sortert/usortert volum og
  • kostnader hvor man enkelt kan sortere på ønsket brukersted eller en gruppe av brukersteder.

Grupperingen av brukersteder bygges opp slik dere ønsker det, for å få best mulig oppfølging av avfallsløsningene. Det vil også være mulig å bygge sine egne rapporter, og lagre disse for senere oppdateringer med nye tall.

Rapportene i Grønt Ansvar® er dynamiske og de kan brukes til å sammenligne resultater mellom ulike perioder, avdelinger eller brukersteder. De inneholder følgende:

  • Grafisk grensesnitt
  • Nøkkeltall, volumer, kostnader og sorteringsgrad
  • Eksportmulighet til PDF og Excel

Dokumentasjon for avfallshåndtering

Som avfallsbesitter er du ansvarlig for ditt avfall helt til sluttdisponering. For å gjøre det lettere å dokumentere hvordan avfallet håndteres videre, har vi laget egne faktaark for alle avfallstyper og tjenester.

Vi vet at det ofte oppstår misforståelser og avvik fordi det er uklart hvilke regler som gjelder for de ulike avfallstypene.

– Hva er det tillatt å kaste sammen med restavfallet?
– Hvilke kvalitetskrav gjelder for bølgepapp?
– Er det spesielle krav knyttet til håndtering av lysstoffrør?

Dette er bare noen eksempler på spørsmål som kan føre til avvik både til myndighetskrav og kvalitetskrav knyttet til sluttdisponering av avfallet.

Faktaarkene gir svar på dette gjennom både tekst og bilder, og kan lagres som en PDF-fil eller skrives ut til internt bruk. Slik får du på en enkel måte tilgang til dokumentasjon som er nødvendig i de fleste kvalitets- og miljøstyringssystem.

Priser Grønt Ansvar®

Du betaler månedlig lisensavgift:

  • Grunnlisens kr 99,- per måned
  • Brukeridentitet kr 100,- per måned per brukeridentitet

Priseksempel:
Grunnlisens kr 99 + 1 brukeridentitet = kr 199,-/måned
Grunnlisens kr 99 + 3 brukeridentiteter = kr 399,-/måned

Er det behov for mer enn 10 brukeridentiteter, avtales pris særskilt.

Innlogging Grønt Ansvar®-portal

 

 

 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner