Favicon files not found

Grønt Ansvar®

Grønt Ansvar

"Før brukte vi timevis med arbeid for å sette sammen vår månedlige avfallsstatistikk, nå er alt bare et tastetrykk unna."

Løsningen for full kontroll, dokumentasjon og statistikk.

Som avfallsbesitter er man underlagt en rekke lover, regler og myndighetskrav. Mange må også forholde seg til ulike miljø- og kvalitetsstandarder. I tillegg stilles det krav fra eiere, kunder, ansatte, naboer og andre med forventninger til virksomhetens miljøprofil.

At man kan dokumentere rutiner, fremvise statistikk og miljøregnskap har blitt en helt naturlig del av det å drive en konkurransedyktig og fremtidsrettet virksomhet. Ofte er det både vanskelig og ressurskrevende å ha den nødvendige standard på dette.

Grønt Ansvar® er løsningen

Grønt Ansvar® er et komplett system utviklet for å ivareta behov fra både små og store virksomheter. Gjennom en egen portal får våre kunder tilgang på rapporter, nøkkeltall og en rekke andre nyttige verktøy for å sikre kontroll og dokumentasjon. I tillegg gir Grønt Ansvar® også full kontroll på kostnader, avfallsvolum, sorteringsgrad og oppdragsmengde.

Hovedelementene i Grønt Ansvar® er:

Rapportene i Grønt Ansvar® er dynamiske, dvs. de kan brukes til å sammenligne resultater mellom ulike perioder, avdelinger eller brukersteder. De inneholder følgende:

  • Grafisk grensesnitt
  • Nøkkeltall, volumer, kostnader og sorteringsgrad
  • Eksportmulighet til PDF og Excel

Priser Grønt Ansvar®

Den månedlige lisensavgiften er:

Kr. 99,-/mnd for grunnlisens +
Kr. 100,-/mnd per brukerident

Eksempel:
1 brukerident koster kr. 199,-/mnd, mens 3 brukeridenter koster kr. 399,-/mnd

Er det behov for mer enn 10 brukeridenter, avtales pris særskilt.

 

 

 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner