Favicon files not found

Dokumentasjon

Grønt Ansvar

Som avfallsbesitter er du ansvarlig for avfallet helt til sluttdisponering. For å gjøre det lettere å dokumentere hvordan avfallet håndteres videre, har vi laget egne faktaark for alle avfallstyper og tjenester. 

Vi vet at det ofte oppstår misforståelser og avvik fordi det er uklart hvilke regler som gjelder i forhold til de ulike avfallstyper.

  • Hva er det tillatt å kaste sammen med restavfallet?
  • Hvilke kvalitetskrav gjelder for bølgepapp?
  • Er det spesielle krav knyttet til håndtering av lysstoffrør?

Dette er bare noen eksempler på spørsmål som kan føre til avvik i forhold til både myndighetskrav eller kvalitetskrav knyttet til sluttdisponering.

Faktaarkene gir svar på dette gjennom både tekst og bilder. Faktaarkene er tilgjengelige i en søkbar database, og kan enkelt lagres som en PDF-fil eller skrives ut for intern bruk. Gjennom dette får du på en enkel måte tilgang til dokumentasjon som er påkrevd i de fleste kvalitets- og miljøstyringssystem. 

Gå til våre faktaark for avfallstyper ›

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner