Miljøsjekken

Grønt Ansvar

Et avgjørende element i en forbedringsprosess er å ha en rutinemessig og systematisert gjennomgang. Derfor har vi innført Miljøsjekken. 

Miljøsjekken gjennomføres av Norsk Gjenvinning med autorisert personell med dokumenterbar kompetanse på regelverk og krav til internkontroll og avfallshåndtering.

Denne sikrer en gjennomgang med fokus på krav fra myndigheter, bedriftens egne krav og målsettinger, samt en avstemming av forventninger til Norsk Gjenvinning som samarbeidspartner. Dette er ikke ment som en revisjon i vanlig forstand, men en god forberedelse for de som er underlagt en systematisk oppfølging av mål og tiltak. Etter at Miljøsjekken er gjennomført avtales og loggføres avtalte forbedringstiltak.

Miljøsjekken anbefales gjennomført en gang i året. Som bevis for at Miljøsjekken er gjennomført mottar kunden et miljøbevis som kan henges på veggen.

Miljøbevis tildeles virksomheter som har gjennomført Miljøsjekken, og som arbeider aktivt med forbedringer. Innarbeidede rutiner, rapportering, dokumentasjon og tilrettelegging skal sikre en miljøriktig og effektiv avfallshåndtering. Gjennom Grønt-Ansvar® synliggjøres miljøengasjementet som er til glede for både virksomheten, nærmiljøet og samfunnet for øvrig.

Gjennomføring av Miljøsjekken koster kr. 9.900 pr. lokasjon. Dette inkluderer:

  • Nødvendige forberedelser
  • Gjennomføring på aktuell lokasjon inkl. befaring, avslutningsmøte med oppsummering av «funn» og observasjoner
  • Utarbeidelse av rapport med innspill på forbedringsområder og mulige tiltak.

Reisekostnader utover 2 timer hver vei og evt overnatting kommer i tillegg.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner