Favicon files not found

Skilting og merking

Informasjon

Behov for informasjon er avgjørende for å sikre en vellykket avfallshåndtering.

For å lykkes med de målsettingene man setter seg knyttet både til økonomi og miljø kreves det at alle er lojale mot den løsningen man har valgt. Det er avgjørende at man når ut med god informasjon til alle brukere og kanskje også på flere språk. Det skal informeres om hvordan man sorterer avfallet og ikke minst skape forståelse for hvorfor.  

Vi har løsningen som kan tilpasses hver enkelt kunde

Vi har tatt behovet for informasjon og forståelse på alvor og laget et helhetlig system som dekker behovet fra der avfallet oppstår til endestasjon. 

Merking av utstyr
Alle containere og beholdere er tydelig merket med både symbol og tekst som forteller hvilke avfallstype som skal kastes. Dette gjelder fra den minste beholder til den største container. Merkingen kan være på flere språk. 

Merking av avfallsrom og brukerområder
Vi kan levere kundetilpasset informasjonsmateriell tilpasset ulike miljøer som avfallsrom, kantine, kontorer eller uteområde. En kildesorteringsguide sikrer at alle forstår hvordan og hvorfor avfallet skal sorteres. 

 

Besøk vår nettbutikk for skilting og merking ›

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner