Favicon files not found

Endring i CO2-avgift på forbrenning av avfall fra 1. januar 2023

Groruddalen Miljøpark.

CO2-avgiften skulle ha økt fra 1. januar 2023. Nå er avgiftsøkningen utsatt fordi vedtaket ikke er behandlet av Stortinget ennå.

Vi har tidligere varslet Stortingets vedtak om å øke CO2-avgiften på forbrenning av avfall med kr 155,- pr. tonn med virkning fra 1. januar i år. Måten avgiften er lagt opp på i Norge med differensiering av såkalt kvotepliktig og ikke kvotepliktig sektor, gjør at dette krever en EØS-godkjenning. Det viser seg at denne ikke er på plass og at avgiftsøkningen som følge av dette foreløpig kun blir kr 25,- per tonn. Den totale avgiften er med det kr 131,- per tonn fra 1. januar.

Behandlingstiden for søknaden er kan være fra 3-6 måneder og vi vil regulere iht. endelig beslutning når det er klart.

Les mer om hvorfor avgiften øker, sammenhenger, konsekvenser og tiltak i Gjenvinningsbloggen 

Trenger du hjelp til kildesorteringen?

Ved å kildesortere matavfall, plast og hageavfall etter avfallsforskriften § 10, kan bedriftene selv være med å redusere de faktiske kostnadene avgiftsøkningen utgjør.

Kontakt oss hvis du trenger hjelp til å finne ut av din løsning for kildesortering 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner