Favicon files not found

Kurs i farlig avfall

 

Visste du at de fleste virksomheter produserer farlig avfall? Med god opplæring sørger du for at virksomheten innfrir lovpålagte krav til korrekt avfallshåndtering. Norsk Gjenvinning har lang erfaring med å gi opplæring om farlig avfall for forskjellige bransjer.

 

I hvilke bransjer oppstår farlig avfall?

Det er viktig at man som avfallsprodusent setter seg inn i og har opplæring i farlig avfall. Alle som har med farlig avfall å gjøre, trenger nødvendig kunnskap for å håndtere det riktig.

Farlig avfall oppstår i en rekke bransjer og bedrifter, i varierende grad. Farlig avfall kan være noen få lysstoffrør i en butikk til tonnevis med slam og borekaks fra en oljeplattform. Typiske bransjer vi jobber med hvor det produseres farlig avfall er: industri, olje og gass, bygg og anlegg, verksteder, bensinstasjoner, kjøpesenter, helseforetak og eiendom.

 

Kursbevis

Alle som deltar på kurs, får kursbevis når kunnskapstesten er bestått. Kursbeviset kan brukes som dokumentasjon for opplæring iht. avfallsforskriften § 11-5 og
ADR kap. 1.3.

Vi tilbyr tre digitale kurs som du kan lese mer om nedenfor: 

 • Digitalt grunnkurs i farlig avfall.
 • Digitalt kurs i ADR 1.3, transport av farlig gods. 
 • Digitalt kurs i transport av farlig byggavfall.

 

  

Digitalt grunnkurs i farlig avfall

Digitalt grunnkurs i farlig avfall er et godt sted å starte. Dette er et introduksjonskurs for farlig avfall og passer for alle bedrifter som produserer avfall – altså virksomheten din!

Hovedmålet med kurset er:

 • Gjenkjenne farlig avfall i din virksomhet.
 • Kjenne kravene til håndtering.
 • Vite hvilke krav som gjelder for deklarering, dokumentasjon og kontroll.
 • Kjenne til hovedpunktene i avfallsforskriften og kunne bruke verktøy for avfallsdeklarering samt NFFA-veilederen.

Grunnkurs i farlig avfall er delt opp i 10 leksjoner. Leksjonene inneholder:

 • Kort innføring i avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall.
 • Den europeiske avfallslisten: Vurdering om avfallet som produseres er farlig avfall.
 • Slik deklarerer du det farlige avfallet  en veiledning. 
 • En kort innføring i NFFA-veilederen. Veilederen er et verktøy som hjelper deg med å klassifisere farlig avfall på korrekt vis.
 • Vanlige avfallstyper som stykkgods/kjennskap til de vanligste avfallstypene. 
 • Når du skal transportere farlig avfall. Er det slik at farlig avfall alltid skal transporteres som farlig gods?
 • Vanlige miljøgifter du kan støte på og som man finner i farlig avfall.
 • Er du i tvil om avfall er farlig eller ei? Vår rådgivningstjeneste Kjemiker på vei gir deg svaret. Vi klassifiserer, sorterer, deklarerer og pakker for deg. 
 • Hva kan du om farlig avfall? En kunnskapstest. 
 • Sluttevaluering av kurset. 

Alle dine ansatte får kursbevis etter gjennomført kurs. Dette kan brukes som dokumentasjon for opplæring innen farlig avfall iht. avfallsforskriften § 11-5 og
ADR kap. 1.3.

 

Kontakt oss

For mer informasjon om digitalt grunnkurs i farlig avfall, send oss en e-post. Fortell oss hva slags bedrift dere er og litt om bedriftens behov for håndtering av farlig avfall, så tar vi kontakt med dere.

Send e-post

  

Er bedriften involvert i transport av farlig gods? Da bør du også bestille vårt digitale kurs i ADR 1.3.

   

Digitalt kurs i ADR 1.3 – enkelt og praksisnært

Dersom du har arbeidsoppgaver i forbindelse med transport av farlig gods, anbefaler vi også å ta kurset ADR 1.3 som vi tilbyr som et digitalt kurs. Her finner du forskrift om landtransport av farlig gods.

Hvordan gi de ansatte lovpålagt opplæring i en ADR-forskrift som er på hele 1 445 tettskrevne sider? Jo, med korte, 3-minutters Nano-leksjoner! I vårt digitale grunnkurs i ADR 1.3 trekker vi ut det viktigste dine ansatte må kunne.

Metoden er praktisk rettet; med praksisnære oppgaver og brukerinteraksjon gjør vi forskriften lettere tilgjengelig enn mange tradisjonelle og teoritunge ADR 1.3-kurs – her slår vi nemlig aktivt opp i ADR-forskriften sammen!

Et ADR 1.3-kurs er et miniumskrav for alle som har arbeidsoppgaver i forbindelse med klassifisering, emballering, forsendelse, lasting, mottak, fylling, lossing eller transport av farlig gods på vei.​

ADR 1.3 er delt opp i 8 leksjoner, hvor hver leksjon inneholder:

 • Transport av farlig gods etter ADR-forskriften.
 • Hva er farlig gods?
 • Fareklasser og faresedler.
 • Merking av farlig gods.
 • Emballering av farlig gods.
 • Case: Transport av flussyre?
 • Sikkerhet og uhell ved transport av farlig gods.
 • Kjører du i grøfta? Test deg selv i ADR-boka!

 

Alle dine ansatte får diplom etter gjennomført kurs. Dette kan brukes som dokumentasjon på grunnleggende opplæring i ADR-forskriften.

 

Kontakt oss

Send oss en e-post for mer informasjon om digitalt ADR 1.3-kurs. 

Send e-post

  

Digitalt kurs i transport av farlig byggavfall

Driver du med transport av byggavfall? Da er dette kurset for deg. Det er krav til dokumentasjon, deklarasjon og merking dersom byggavfallet er farlig avfall. Dette lærer du mer om i digitalt kurs for transport av farlig byggavfall.

Du vil få kunnskap nok til å vurdere om byggavfallet kan være farlig avfall, og hindre at farlig avfall kommer på avveie.

 

Kurs i transport av farlig byggavfall består av 5 leksjoner, hvor hver leksjon inneholder:

 • Introduksjon til hva farlig byggavfall er.
 • Miljøgifter – del 1.
 • Miljøgifter – del 2.
 • Transport fra A til Å.
 • Hva har du lært? Kunnskapstest.

 

Alle dine ansatte får kursbevis etter gjennomført kurs. Dette kan brukes som dokumentasjon for opplæring innen farlig avfall iht. avfallsforskriften § 11-5.

 

Kontakt oss

Send oss en e-post for mer informasjon om digitalt kurs i transport av farlig byggavfall.

Send e-post

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner