Favicon files not found

Miljøsafe™

Miljøsafe

"Nå sover jeg godt om natten, alt er forsvarlig lagret og sikret. Helt avgjørende for oss med vårt HMS-fokus."

I de fleste virksomheter oppstår det farlig avfall og det er strenge regler knyttet til hvordan dette skal lagres og håndteres. Det er bl.a Forurensningsloven som definerer disse kravene, og konsekvensen av brudd kan være store.

Mangel på kunnskap eller at det er krevende å få alle til å følge de anvisninger som er gitt, er vanlige årsaker til at ting ikke er som det skal.

Miljøsafe™ ivaretar alle behov for en sikker og enkel løsning for farlig avfall

Vi har laget en sikker løsning for lagring og håndtering av farlig avfall:

Skap

Vi tilbyr Miljøsafe™-skap i 4 ulike størrelser: 1,6 m³, 5 m³, 9 m³ og 11 m³

Tank

Vi tilbyr Miljøsafe™-tank i 2 ulike størrelser: 1000 l og 2000 l

 

Når du inngår en avtale om Miljøsafe™ får du en fast pris pr. år som inkluderer installasjon, opplæring og årlig service.

Henting av farlig avfall skjer til avtalt tid eller ved bestilling.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner