Favicon files not found

Miljøsafe™ ivaretar alle behov for en sikker og enkel løsning for farlig avfall

Foto: Medarbeider i oppbevaringscontainer for farlig avfall -  Miljøsafe - Norsk Gjenvinning

"Nå sover jeg godt om natten, alt er forsvarlig lagret og sikret. Helt avgjørende for oss med vårt HMS-fokus."

I mange virksomheter oppstår det farlig avfall og det er strenge regler knyttet til hvordan dette skal lagres og håndteres. 

Det er bl.a. forurensningsloven som definerer disse kravene, og konsekvensen av brudd kan være store. Mangel på kunnskap eller at det er krevende å få alle til å følge de anvisninger som er gitt, er vanlige årsaker til at lover og regler ikke blir fulgt. 

Med en Miljøsafe™ har vi laget en sikker løsning for lagring og håndtering av farlig avfall. Velg mellom skap eller tank.

Vi tilbyr Miljøsafe™-skap i fire ulike størrelser:

  • 1,6 m³
  • 5 m³
  • 9 m³
  • 11 m³

Vi tilbyr Miljøsafe™-tank i to ulike størrelser:

  • 1 000 liter
  • 2 000 liter

 

Henting av farlig avfall skjer til avtalt tid eller ved bestilling.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner