Favicon files not found

Miljøsafe™ - skap

Miljøsafe

Skapene kommer i 4 ulike størrelser - ferdig innredet og tilpasset ulike bransjebehov. Skapene kan også innredes etter kundens eget ønske.

Mål og spesifikasjoner:

Volum Lengde  Bredde Høyde Vekt
1,6 m³ 1,14m 0,8m 2,0m 170kg
5 m³ 1,71m  1,41m 2,24m 300kg
9 m³ 2,95m  1,41m 2,24m 550kg
11 m³ 3,2m 2,0m 2,38m 1100kg
24 m³ 3,9m 2,4m 2,5m 1850kg

 

Elementer i Miljøsafe™-skap:

  • Godkjent for lagring av farlig avfall
  • Brannslukkingsapparat i tak
  • Avrenningskar som hindrer avrenning
  • Låsbart for å ivareta kravene til sikkerhet
  • Lomme for dokumentasjon
  • Merket iht. forskrift
  • Opplæring/miljøkurs
  • Perm med all nødvendig dokumentasjon

Henting av farlig avfall skjer til avtalt tid eller ved bestilling.

Miljøsafe

Skap

Godkjent for lagring av farlig avfall.

Miljøsafe

Avrenningskar

Avrenningskar i bunn av skapet for å hindre avrenning

Miljøsafe

Brannslukker

Det er montert brannslukkingsapparat i taket  

Miljøsafe

Dokumentasjon

Egen lomme i dør for oppbevaring av dokumentasjon

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner