Favicon files not found

Emballasje

Det skal bare benyttes emballasje som er beregnet for formålet, og smitteavfall skal merkes tydelig, med fargekode (gult).

Generelt

  • Helsetjeneste (og annen virksomhet) som lagrer eller leverer smittefarlig avfall, skal påse at avfallet er emballert på en slik måte at det egner seg for lagring og transport uten at det medfører smittefare.
  • Avfallet skal emballeres slik at personell som håndterer og transporterer det ikke utsettes for smittefare, og slik at innholdet ikke spres til omgivelsene. Det skal bare benyttes emballasje som er beregnet for formålet, og smitteavfall skal merkes tydelig, med fargekode (gult)
  • Skal være merket tydelig slik at det kommer klart frem at emballasjen inneholder smittefarlig avfall
  • Smittefarlig avfall bør samles opp i støtsikre og fukttette beholdere. Beholderne skal være av et materiale og utformes slik at avrenning er forhindret ved oppbevaring og videre transport til behandlingsanlegget

Risikoavfallsbeholder - Hardplast

Gul hardplastbeholder med låsbart lokk, merket UN3291. Smitteavfall klasse 6.2. Den finnes i to størrelser: 30 og 50 liter. Ved lukking av lokk, forsegles beholderen permanent. 

Gule storsekker

Kan benyttes til infisert klær/verneutstyr o.l; f.eks til oppsamling av smitteavfall ved større avfallsmengder. Avfall med store mengder flytende materiale, som svært våte kompresser, bleier, osv., må eventuelt først emballeres med tynn plastpose, for å hindre lekkasje.

NB! Ikke skjærende/kutteredskaper, nåler o.l. som kan stikke igjennom sekken- dette må håndteres i støtsikker UN-godkjent emballasje. Dette bør da samles i 5 m3 containere som forbrenningsanlegget har tilgjengelig – disse blir hentet inn og tippet i bunker for direkte forbrenning.

Storsekkene er ikke UN-godkjent emballasje og de må derfor over i en stiv UN-godkjent ytteremballasje som selvfølgelig er væsketett.  Anbefalingen er å bruke gule godkjente bokser og flere enheter, dette vil redusere faren for smitte.

Se våre 100L gule plastsekker i vår nettbutikk (Merk: Ikke UN-godkjente)

Stikkende og skjærende avfall

Legges i kanyleboks/hardplastboks som lukkes forsvarlig. Det brukes emballasje som sikrer mot gjennombrudd og lekkasje. Det stilles spesielle krav til styrke på disse beholderne.

Emballasjen skal være gul eller merket med gule symboler og det må tydelig fremgå hva innholdet er.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner