Favicon files not found

Håndtering

Avfallsbesitter treffer de nødvendige tiltak som står i forhold til avfallets mengde, sammensetning og farlighetsgrad for å hindre spredning av smitte.

Lukking og håndtering av sekk med smitteavfall

Sekken skal ikke bli mer enn 2/3 full før lukkes.

  • Unngå for mye luft i sekken. Pass samtidig på at det ikke presses luft med stor kraft ut av sekken når den lukkes.
  • Hvis sekken inneholder smitteavfall som ikke er lagt i lukket plastpose, skal det brukes hansker og munnbind når sekken lukkes.
  • Lukk sekken med plaststrip (sekketråd og mulestreng av metall, "ståltråd" - kan være skjærende, ødelegge sekken hvis det strammes for hardt).
  • Ta av hanskene. Kast disse i "neste" avfallssekk.
  • Desinfiser eller vask hendene.
  • Ta deretter av munnbind (hvis det har vært benyttet) og kast det i "neste" avfallssekk.
  • Desinfiser eller vask hendene.

Merking

Avfallsbesitter har ansvaret for at smittefarlig avfall emballeres på en slik måte at det ikke medfører fare for spredning av smitte. Avfallsbesitter treffer de nødvendige tiltak som står i forhold til avfallets mengde, sammensetning og farlighetsgrad for å hindre spredning av smitte.

Dokumentasjon

Etter forskrift om smittefarlig avfall skal det være tilgjengelig dokumentasjon på hvor det smittefarlige avfallet kommer fra, hvordan det er oppbevart, håndtert og transportert.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner