Favicon files not found

Kursoversikt

I en tid med økt fokus på bærekraft og innføring av stadig strengere lover og reguleringer tilknyttet avfallshåndtering og sirkulærøkonomi, er det avgjørende for bedrifter å engasjere seg aktivt og iverksette bærekraftige tiltak.


Samtidig mangler de ansatte kunnskap om hvordan de skal kaste avfall på riktig måte. Det kan være en kostbar kombinasjon på flere måter. Nå kan medarbeiderne få opplæring i avfallshåndtering og sirkulærøkonomi gjennom våre kurs.

Med god opplæring sørger du for at din virksomhet innfrir lovpålagte krav til korrekt avfallshåndtering. Norsk Gjenvinning har lang erfaring med å gi opplæring i avfallshåndtering for forskjellige bransjer.

E-læringskurs avfallshåndtering

Introduksjonskurs i avfallshåndtering og sirkulærøkonomi


Målgruppe:
Kurset passer for alle ansatte innen bransjer som handel, eiendom, industri og service som jobber direkte med avfall eller håndterer avfall i arbeidshverdagen.

 

Kurset passer for ansatte innen bransjer som handel, eiendom, industri og service. Det vil treffe de fleste – enten du jobber direkte med avfall eller håndterer avfall i din arbeidshverdag.

Kurset består av teori, bilder, videoer og øvelser. På slutten av kurset tar du en kunnskapstest. Når kurset er fullført, vil du motta et kursbevis. 

Målet med kurset er at du får tilstrekkelig kompetanse til å håndtere avfall på en økonomisk og bærekraftig måte i tråd med avfallsforskriften.

Du kan lese mer om kurset på Gjenvinningsbloggen: Gi de ansatte opplæring i avfallshåndtering og sirkulærøkonomi

Kurset vil lære deg:

 • Hva god avfallshåndtering er, og hvorfor det er viktig
 • Avfallshåndtering fra et sirkulærøkonomisk perspektiv
 • Gjeldende regelverk for håndtering av næringsavfall
 • Om ulike avfallstyper og hvordan de sorteres
 • Hvordan utforme en god miljøstasjon

Leksjoner:

 • Velkommen til Introduksjonskurs i avfallshåndtering og sirkulærøkonomi!
 • Avfall er ressurser på avveie
 • Hvorfor kildesortere?
 • Hvorfor sorterer vi annerledes på arbeidsplassen enn hjemme?
 • De vanligste avfallstypene
 • Fra søppelrom til miljøstasjon
 • Har du lært noe?
 • E-læringskurs
 • Varighet: 30 minutter
 • Pris: 1 495,- per deltaker
 • Ved flere deltakere, kontakt oss!

Bestill kurs

 

For mer informasjon om introduksjonskurs i avfallshåndtering og sirkulærøkonomi, send oss en e-post.

Hvis du melder på en gruppe ansatte fra din bedrift, kan du få en samlet oversikt over resultatet og hvem som har gjennomført kurset. Dette kan være nyttig i arbeidet med å forbedre avfallshåndteringen til virksomheten. Hvis dette er interessant for din bedrift, send oss en e-post.

Kontakt oss

 

 

Kurs i farlig avfall

Visste du at de fleste virksomheter produserer farlig avfall? Det er viktig at man som avfallsprodusent setter seg inn i og har opplæring i farlig avfall. Alle som har med farlig avfall å gjøre, trenger nødvendig kunnskap for å håndtere det riktig. 

 

I hvilke bransjer oppstår farlig avfall? Farlig avfall oppstår i en rekke bransjer og bedrifter, i varierende grad. Farlig avfall kan være noen få lysstoffrør i en butikk til tonnevis med slam og borekaks fra en oljeplattform. Typiske bransjer vi jobber med hvor det produseres farlig avfall er: industri, olje og gass, bygg og anlegg, verksteder, bensinstasjoner, kjøpesenter, helseforetak og eiendom.

 

E-læringskurs farlig avfall

Grunnkurs i farlig avfall


Målgruppe:
Dette er et introduksjonskurs for farlig avfall og er et godt sted å starte. Kurset passer for alle bedrifter som produserer avfall – altså virksomheten din! 


Kurset vil lære deg å:

 • gjenkjenne farlig avfall i din virksomhet
 • kjenne kravene til håndtering
 • vite hvilke krav som gjelder for deklarering, dokumentasjon og kontroll
 • kjenne til hovedpunktene i avfallsforskriften og kunne bruke verktøy for avfallsdeklarering samt NFFA-veilederen


Vi anbefaler alle som deltar på dette kurset også å gjennomføre grunnkurs i håndtering av farlig gods (ADR 1.3). Se informasjon nedenfor.


Leksjoner:

 • Kort innføring i avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall
 • Den europeiske avfallslisten: Vurdering om avfallet som produseres er farlig avfall
 • Slik deklarerer du det farlige avfallet en veiledning
 • En kort innføring i NFFA-veilederen. Veilederen er et verktøy som hjelper deg med å klassifisere farlig avfall på korrekt vis
 • Vanlige avfallstyper som stykkgods/kjennskap til de vanligste avfallstypene 
 • Når du skal transportere farlig avfall. Er det slik at farlig avfall alltid skal transporteres som farlig gods?
 • Vanlige miljøgifter du kan støte på og som man finner i farlig avfall
 • Er du i tvil om avfall er farlig eller ei? Vår rådgivningstjeneste Kjemiker på vei gir deg svaret. Vi klassifiserer, sorterer, deklarerer og pakker for deg
 • Hva kan du om farlig avfall? En kunnskapstest
 • Sluttevaluering av kurset


Kursbevis:

Alle dine ansatte får kursbevis etter gjennomført kurs. Dette kan brukes som dokumentasjon for opplæring innen farlig avfall iht. avfallsforskriften § 11-5 og ADR kap. 1.3.

 • E-læringskurs
 • Varighet: 1 time
 • Finnes også på engelsk
 • Pris: 1 990,- per deltaker
 • Ved flere deltakere, kontakt oss!

Bestill kurs

 

For mer informasjon om digitalt grunnkurs i farlig avfall, send oss en e-post. Fortell oss hva slags bedrift dere er og litt om bedriftens behov for håndtering av farlig avfall, så tar vi kontakt med dere.

Kontakt oss

 

 

E-læringskurs farlig gods

Grunnkurs i håndtering av farlig gods (ADR 1.3)


Målgruppe:
Alle som pakker, sorterer, lagrer, sender, laster, mottar, fyller, losser eller transporterer farlig avfall. De fleste typer farlig avfall omtales ofte som farlig gods.

Her finner du forskrift om landtransport av farlig gods.


Kursets formål:

 • Å gi de ansatte en økt bevisstgjøring knyttet til farene ved håndtering av farlig gods og hvilket regelverk som gjelder før avfallet kan sendes på vei.
 • Opplæringen vil gi ansatte et verktøy for å kunne finne korrekt informasjon.
 • Denne opplæringen dekker minimumskravet i opplæring av farlig gods-regelverket (ADR 1.3). 

 

Vi anbefaler alle som deltar på dette kurset å gjennomføre grunnkurs i farlig avfall.

Med enkle, praksisnære oppgaver og brukerinteraksjon, gjør vi forskriften lettere tilgjengelig enn mange tradisjonelle og teoritunge ADR 1.3-kurs. Her slår vi nemlig aktivt opp i ADR-forskriften sammen i nedenstående leksjoner.


Leksjoner:

 • Transport av farlig gods etter ADR-forskriften
 • Hva er farlig gods?
 • Fareklasser og faresedler
 • Merking av farlig gods
 • Emballering av farlig gods
 • Case: Transport av flussyre?
 • Sikkerhet og uhell ved transport av farlig gods
 • Kjører du i grøfta? Test deg selv i ADR-boka!


Kursbevis:

Alle dine ansatte får kursbevis etter gjennomført kurs. Dette kan brukes som dokumentasjon på grunnleggende opplæring i ADR-forskriften.

 • E-læringskurs
 • Varighet: 1 time
 • Pris: 1 990,- per deltaker
 • Ved flere deltakere, kontakt oss!

Bestill kurs

 

For mer informasjon om digitalt grunnkurs i håndtering av farlig gods, send oss en e-post. 

Kontakt oss

 

 

E-læringskurs farlig avfall

Kurs i transport av farlig byggavfall


Målgruppe:
Bedrifter som er involvert i transport av byggavfall.


Kursets formål:

 • Å gi de ansatte kunnskap nok til å vurdere om byggavfallet kan være farlig avfall
 • Hindre at farlig avfall kommer på avveie
 • Krav til dokumentasjon, deklarasjon og merking dersom byggavfallet er farlig avfall


Leksjoner:

 • Introduksjon til hva farlig byggavfall er
 • Miljøgifter – del 1
 • Miljøgifter – del 2
 • Transport fra A til Å
 • Hva har du lært? Kunnskapstest


Kursbevis:

Alle dine ansatte får kursbevis etter gjennomført kurs. Dette kan brukes som dokumentasjon for opplæring innen farlig avfall iht. avfallsforskriften § 11-5.

 • E-læringskurs
 • Varighet: 1 time
 • Pris: 1 990,- per deltaker
 • Ved flere deltakere, kontakt oss!

Bestill kurs

 

For mer informasjon om digitalt kurs i transport av farlig byggavfall, send oss en e-post. 

Kontakt oss

 

 

E-læringskurs farlig avfall

Kurs i deklarering av farlig avfall


Målgruppe:
Alle som skal e-deklarere farlig avfall på vegne av sin bedrift.

Alt farlig avfall skal deklareres elektronisk. Dette er hjemlet i avfallsforskriften § 11-12 og § 16-9. Kurset egner seg derfor for alle som trenger opplæring i å deklarere farlig avfall på vegne av sin bedrift, eller for daglig leder som ønsker å gi fullmakt til Norsk Gjenvinning, som deretter kan deklarere på vegne av bedriften.

Kurset består av teori, bilder, video og øvelser. På slutten av kurset tar du en test på det du har gått igjennom. Når kurset er fullført, vil du motta et kursbevis.


Kurset vil lære deg:

 • hvordan, og hvorfor det er viktig, at vi deklarerer farlig avfall på Avfallsdeklarering.no
 • hvordan virksomheten forbereder seg på å deklarere
 • hvordan du gir avfallsmottaket fullmakt til å deklarere på dine vegne


Leksjoner:

 • Velkommen til kurs i deklarering av farlig avfall
 • Virksomheten forbereder seg på deklarering
 • Slik deklarerer du det farlige avfallet
 • Bli med når Tommy får hjelp til å deklarere
 • Hva kan gå galt under deklareringen
 • Test deg selv


Kursbevis:

Alle dine ansatte får kursbevis etter gjennomført kurs.

 • E-læringskurs
 • Varighet: 1 time
 • Pris: 1 990,- per deltaker
 • Ved flere deltakere, kontakt oss!

Bestill kurs

 

For mer informasjon om kurs i e-deklarering, send oss en e-post.

Kontakt oss

 

 

E-læringskurs farlig avfall

Kurs i trygg håndtering av brukte batterier


Målgruppe:
Alle bedrifter som har brukte batterier.

Som avfallsprodusent er du lovpålagt å pakke farlig avfall og farlig gods etter gjeldende regler. I dette kurset får du en grundig gjennomgang av de ulike batteritypene som finnes og farer knyttet til disse.

Kurset inneholder små oppgaver og videoer, og kursbevis lastes ned etter gjennomført kurs.


Kurset vil lære deg:

 • hvordan man pakker batterier trygt iht. regelverk, og hvorfor det er viktig
 • trygg håndtering og oppbevaring av kasserte batterier, gode råd og veiledning


Leksjoner:

 • Velkommen til kurs i håndtering av brukte batterier
 • Gjennomgang av ulike typer batterier
 • Farer knyttet til batterier
 • Hvordan du pakker og lagrer batterier trygt
 • Viktigheten av gode rutiner
 • Risikovurdering og brannveileder
 • Test deg selv


Kursbevis:

Alle dine ansatte får kursbevis etter gjennomført kurs.

 • E-læringskurs
 • Varighet: 1 time
 • Pris: 1 990,- per deltaker
 • Ved flere deltakere, kontakt oss!

Bestill kurs

 

For mer informasjon om kurs i håndtering av batterier, send oss en e-post.

Kontakt oss

 

 

Skreddersydde kurs der du er

Vi kan tilby din virksomhet kurs i farlig avfall tilpasset ulike behov. Vi både skreddersyr opplæringen lokalt og kan arrangere felles kurs i forskjellige temaer.

Eksempel på type kurs kan være deklarering og håndtering av farlig avfall samt relevant regelverk knyttet til dette. Kom gjerne med ønsker dersom dere har et bestemt behov.

For mer informasjon om skreddersydde kurs, send oss en e-post. 

Kontakt oss

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner