Favicon files not found

Administrasjonsmodul

Administrasjonsmodulen brukes til å administrere virksomheten din. Det er kun Administratorer som har tilgang til denne modulen.

Når rollen som administrator er delegert i Altinn til aktuell person, kan vedkommende logge seg inn i administrasjonsmodulen på Avfallsdeklarering.no

 

Administrator blir først ledet inn i Altinn for autentisering, deretter velges aktuell aktør.

Etter innlogging får man flere ulike valg som er kort beskrevet under:

Bedriftsprofil

En bedriftsprofil må være opprettet for virksomheten din før du kan deklarere.

 • Følgende informasjon kan endres på bedriftsprofilen: 
  • Besøksadresse  
  • Postadresse 
  • Faktura-adresse

Sluttbrukere

En sluttbruker er den/de som skal skrive deklarasjonene. Når en ny sluttbruker er lagt til vil vedkommende motta en varsling på e-post med tallkode og forklaring.

Fullmakter

Avfallsprodusent kan tildele ett avfallsmottak fullmakt til å skrive deklarasjoner på vegne av avfallsprodusenten. 

Gi Norsk Gjenvinning fullmakt til å deklarere?
Ønsker dere at Norsk Gjenvinning skal gjøre jobben med å deklarere det farlige avfallet for dere, må dere gi oss en elektronisk fullmakt. Dette gjøres på følgende måte:

 1. Klikk på "Fullmakter" og velg "Opprett fullmakt"
 2. Skriv følgende inn i søkevindu: 988551554  (Norsk Gjenvinning Avd. Oslo H31/hH35)
  Dette er organisasjonsnummeret til mottaket vårt i Oslo som du kan sende fullmakten til, uavhengig hvor din bedrift er lokalisert.
 3. Klikk på avfallsmottaket og deretter trykk på “Legg til”. 
 4. Et nytt vindu kommer opp der du skal velge kontaktperson. Velg deg selv og avslutt med "Legg til".

En fullmakt fritar ikke avfallsprodusenten fra kravet om leverings- og deklareringsplikt i avfallsforskriften kap. 11 og 16. 

Avfallsmottaket vil kunne ta ett gebyr for å fylle ut deklarasjoner for kunden.

Foretrukne avfallsmottak

Brukes av avfallsprodusent for å legge til foretrukne avfallsmottak. Dette gjør det enklere for sluttbrukere som deklarerer, å velge avfallsmottak ved utfylling av deklarasjons-skjemaet.

Maskin til maskin-integrasjon

Brukes når avfallsprodusent ønsker å overføre deklarasjonsdata direkte fra eget datasystem til avfallsdeklarering.

Nummerserier

Brukes av de bedriftene som har maskin til maskin-integrasjon, da de må bruke egne deklarasjonsnummerserier. Deklarasjonsnummmerserier reserveres for hver bedrift.

 

‹ Forrige   Neste ›

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner