Favicon files not found

Deklarasjonsmodul

Når du har blitt opprettet som Sluttbruker, kan du logge inn i deklarasjonsmodulen.

Som Sluttbruker på Avfallsdeklarering.no er du ansvarlig for å deklarere eget avfall. Denne rollen har du blitt delegert av bedriftens Administrator. I regi av denne rollen har du ansvaret for å etterleve §11-12 i avfallsforskriften; Virksomhet som leverer farlig avfall skal gi tilstrekkelige opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper, slik at den videre håndteringen av avfallet kan skje på en forsvarlig måte.

Når avfallet leveres, skal virksomheten fylle ut et deklarasjonsskjema som er godkjent av Miljødirektoratet. Emballasjen skal merkes tydelig med deklarasjonsskjemaets løpenummer. Merkingen må tåle fysiske og klimatiske påvirkninger.

Innlogging som Sluttbruker i deklarasjonsmodulen på Avfallsdeklarering.no gjøres ved å fylle inn tilsendt kode og engangspassord. Passordet kan endres ved første gangs innlogging.

 


Påbegynte deklarasjoner / ny deklarasjon

Etter innlogging kommer du til bedriftens arbeidsflate. Her vises også listen over Påbegynte deklarasjoner automatisk.

For å opprette en deklarasjon, trykker du på knappen Ny deklarasjon. Deklarerer man ofte samme type avfall flere ganger, så har man mulighet for å kopiere eksisterende deklarasjoner. Da vil de fleste felter være ferdig utfylt, med unntak av feltene Mengde og Kolli.

Sendte deklarasjoner

I listen over Sendte deklarasjoner vil alle deklarasjonene som er ferdig utfylt og sendt til avfallsmottak ligge. Her blir de liggende inntil avfallsmottaket har kontrollert og eventuelt korrigert deklarasjonen.

Ferdige deklarasjoner

Etter at avfallsmottaket har kontrollert/korrigert deklarasjonen følger en karenstid på 7 dager. Deretter sendes deklarasjonen automatisk til myndighetene og havner i listen over Ferdige deklarasjoner

Selve deklarasjonsskjemaet har 4 sider. I bunn av hver side er det en knapp for å kontrollere innholdet. På siste side er det et felt som heter Signer og send inn.

Gå hit for en enkel forklaring på hvordan du går fram når du skal deklarere ›

 

‹ Forrige   Neste ›

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner