Industri - Foto: Marius Wallin

Løsninger for kommuner

Norsk Gjenvinning-konsernet er landets største og mest komplette
leverandør av avfalls- og gjenvinningstjenester for kommunal virksomhet.

Bilder til norskgjenvinning.no

NYHET
Vi tilbyr nå et bredt utvalg av utstyr for

kildesortering av avfall

Besøk ngbutikken.no ›

Bilder til norskgjenvinning.no

Har dere farlig avfall?
Vi tilbyr de tjenestene dere trenger for å

Håndtere Farlig Avfall

Vi hjelper dere med alt fra å kartlegge til å hente det farlige avfallet ›
Bilder til norskgjenvinning.no

Vet du ikke om avfallet er farlig?
Eller hvordan du skal håndtere det?

Bestill Kjemiker på vei ™

Vår kompetanse kommer til deg ›

Hva leter du etter?

Løsninger for kommunal virksomhet

Kommunenes behov strekker seg fra avfallsløsninger på kommunale bygg til renovasjonskontrakter for husholdningsavfall eller trading av avfallsvolumer.

En kommunal virksomhet er sammensatt med behov for avfallsløsninger for alt fra institusjoner og skoler til kontorer og teknisk drift. I tillegg trenger kommunene samarbeidspartnere for husholdningsavfall eller drift av miljøstasjoner. Suging av våte og tørre masser, høytrykk eller ultrahøytrykk er eksempler på mer tekniske tjenester som etterspørres. Trading av avfall, papp, plast eller annet materiale kan også være aktuelle tjenester relatert til avfallshåndtering.   

Effektive og miljøriktige løsninger for norske kommuner

Norsk Gjenvinning er en komplett tjenesteleverandør for landets kommuner. Gjennom vår tilstedeværelse på mer enn 90 lokasjoner, er vi nær svært mange kommuner.

Vårt tjenestespekter dekker bl.a:

  • Avfallsløsninger for kommunale virksomheter
  • Husholdningsrenovasjon
  • Drift av miljøstasjoner eller avfallsmottak
  • Løsninger for farlig avfall
  • Trading av avfall
  • Alle tekniske løsninger knyttet til suging, høytrykk eller ultrahøytrykk

Vi ser på avfall som løsningen på fremtidens ressursproblemer og vil alltid jobbe ut fra en ambisjon om optimale løsninger for både miljøet og samfunnet. 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner