Farlig avfall

NG Miljøsafe - oppbevaringsskap for tønner med farlig avfall

Full sporbarhet på farlig avfall er et klart myndighetskrav som all næringsvirksomhet må forholde seg til.

Angående farlig avfall, er det en lang rekke lover og forskrifter som alle må forholde seg til. Lovverket for næringsvirksomhet er strengere regulert enn for private. Kommunene er forpliktet til å ha en mottaksløsning av farlig avfall fra private husstander til en lav kostnad samt løsning for næringsdrivende (med betaling). Ofte inngår en kommune kontrakt med avfallsaktør for å drifte mottak og håndtering av farlig avfall.

Mottak av farlig avfall fra private – et kommunalt ansvar

Gjennom meget solid kompetanse og fullt sporbare sluttdisponeringsløsninger, kan Norsk Gjenvinning tilby totalløsninger innenfor farlig avfall. Totalløsning er egnet for så vel miljøstasjoner for farlig avfall for private, som for kommunens eget farlige avfall, og for næringsdrivende i kommunen. 

Vårt konsept Kjemiker på vei kan benyttes ved blant annet avfallsvurdering, analyser og opplæring.

I tillegg til farlig avfall som avfallstype, har Norsk Gjenvinning totalløsninger innenfor:

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner