Miljøstasjoner

Kjemiker pa¦è Vei

Vi drifter miljøstasjoner og er kommunens forlengede arm.

I takt med utvikling av nye gjenvinningsløsninger for kommunenes beboere ser vi et økende omfang av etablering av miljøstasjoner. En spennende utvikling der vi ser oss selv som en naturlig samarbeidspartner. Vi er til stede over store deler landet med både driftspersonell og infrastruktur og kan enkelt tilpasse gode løsninger knyttet til effektiv drift av miljøstasjoner.

Vi deltar i mange ulike samarbeidsmodeller knyttet til dette og vil sammen med den enkelte kommune finne den riktige modellen. Vi har opparbeidet oss bred erfaring og har referanser knyttet til både enkle og mer helhetlige samarbeidsmodeller.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner