Trading

NG, Norsk Gjenvinning

Avfallstraderen for norske kommuner.

Norske Kommuner og interkommunale selskap samler årlig inn flere millioner tonn avfall, treverk, plast, returpapir eller andre materialer. Dette skal leveres videre i verdikjeden og foredles til energi eller nye råvarer. Tydelige krav og ambisjoner knyttet til optimalisering av både det økonomiske og miljømessige kjennetegner en god nedstrøms-løsning.

Vi har spesialisert oss på trading av avfall

Gjennom behovstilpassede og langsiktige avtaler kan vi tilby en jevn og sikkeravsetning for alle avfallstyper. Vi håndterer 900 000 tonn avfallsbasert brensel til energigjenvinning, 40 000 tonn til biogass- produksjon og over 700 000 tonn avfallsbaserte råvarer til material-gjenvinning.

Markedsledende meglerteam

Norsk Gjenvinning-konsernet er markedslederen i det norske avfalls- og gjenvinningsmarkedet. Vi har investert stort i bearbeidings- og behandlingsanlegg for å hele tiden kunne ligge i forkant av utviklingen. For å lykkes med å gi våre kunder den beste løsningen har vi eksperter på alle felt i hele verdikjeden.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner