Vann og avløp

NG Industri - medarbeider og tankbil

Vann og avløp i kommunal sektor er ofte en kombinasjon av forskjellige løsninger som krever breddekompetanse innenfor kommunalteknikk.

I tillegg til at mange kommuner besitter egenkompetanse og utstyr for å utføre kommunaltekniske oppdrag, er det ofte behov for mer eller mindre omfattende avtaler med eksterne leverandører. Dette gjelder både oppdrag for innbyggere (tømming septik, spyling avløp) og for kommunens eget driftsnett (pumpestasjoner, renseanlegg, spyling og rørinspeksjon av hovedledninger etc.)

Kommunalservice – en totalløsning for kommuner og kommuners innbyggere

Som aktør siden 1960 tallet innenfor kommunaltekniske tjenester, har Norsk Gjenvinning lang og bred kompetanse med tilhørende moderne utstyr for å kunne gjennomføre nær sagt alle oppdrag innenfor kommunalteknisk sektor.

Vi har kontrakt med en lang rekke kommuner hvor oppdragene utføres som: jevnlig vedlikehold og akutt bistand både til kommunenes egne anlegg og for private.

Gjennomføring av oppdragene har fokus på HMS og kvalitet med avtalt riktig dokumentasjon. Det er ofte et samspill mellom ansvarlige i kommunene som gir de mest effektive løsningene; det være seg bistand for tømming/rengjøring av pumpestasjoner og renseanlegg eller spyling/inspeksjon av ledningsnett.

Tjenesten er tilgjengelig hele døgnet.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner