Hovedkontor - Oslo

Norsk Gjenvinning Metall AS

Besøksadresse:

Lysaker Torg 35

0214 Oslo

Telefon: 22 12 96 00

Kontaktperson: Egil Lorentzen

Veibeskrivelse

Postboksadresse

Pb. 567 Skøyen

0214 Oslo

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner