Favicon files not found

Forbud mot oljefyring fra 2020

Bilder oljetank

Fra 1. januar 2020 ble det forbudt å bruke fossil olje til oppvarming.

Fra 1. januar 2020 ble det forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger. Har du fortsatt en oljetank som ikke lenger er i bruk, krever en del kommuner at denne skal fjernes helt fra eiendommen. I spesielle tilfeller kan de fylles igjen, men dette krever tillatelse fra kommunen. 

Er du klar over at forurensningsloven gir deg som eier en oljetank ansvaret for eventuell forurensning? 

Ta kontakt med kommunen der du bor dersom du er usikker på om du har en oljetank på tomten din. Kommunen skal ha en oversikt over alle nedgravde tanker.

Overlat oljetanken og oljefyren din til fagfolk i Norsk Gjenvinning

Ønsker du at vi transporterer oljetanken og/eller oljefyren til et mottak for deg, må du grave frem oljetanken og/eller flytte oljefyren til et sted på eiendommen der en kranbil enkelt kan hente den. Våre fagfolk gjør resten av jobben for deg, trygt og sikkert. Det innebærer alt fra befaring til bortkjøring, eller eventuell sanering (fylling og utkobling), av oljetanken. Og selvsagt med dokumentasjon både til deg og myndighetene.

Dersom oljetanken skal benyttes videre, men da til fossilfri oljefyring, må du få tanken tømt for mineralolje og renset før du fyller på med bio-olje.

Jeg ønsker hjelp fra NG › 

Hvor mye koster det å fjerne en nedgravd oljetank?

Med graving (som Norsk Gjenvinning ikke utfører), må du nok regne med en kostnad på mellom 10 000 og 30 000 kroner for å få fjernet – eventuelt fylt og avstengt - tanken. I noen tilfeller kan det også være snakk om mer. Dette avhenger av flere forhold, som beliggenhet, tankens tilstand osv. En befaring er derfor ofte nødvendig for å kunne gi deg en eksakt pris. Ved å fylle ut kontaktskjemaet her på siden, kan du få mer informasjon om dette.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner