Favicon files not found

Oversikt over hva du ikke kan kaste i container eller SmartSekk for restavfall

Nedenfor finner du viktig informasjon og en oversikt over hva du ikke kan kaste i en container eller i en SmartSekk for restavfall.

Har du avfall av nedenstående typer, ta kontakt med oss, så bistår vi med veiledning og tilpasning av løsning for dine avfallstyper. Avvik fra dette vil bli belastet med avviksgebyr iht. gjeldende satser. Eventuelle merkostnader forbundet med omklassifisering eller sortering kan bli belastet kunden.

Last ned utskriftsvennlig oversikt ›
Download English version ›


Ikke fyll container eller SmartSekk for full

Container og Smartsekk må ikke lastes ut over sin høyde, bredde eller tillatte vekt. Masser (jord/stein/grus) kan kun kastes i liten 5 m3 container.

Ikke kast avfall i sorte/fargede søppelsekker
Søppelsekker må være gjennomsiktig slik at visuell kontroll er mulig.

Symboler til hva du ikke kan kaste i container

Dekk med og uten felg

12.11.2015
Symboler til hva du ikke kan kaste i container

EE-avfall

15.04.2015

Alt elektrisk og elektronisk utstyr som normalt benytter strøm eller batterier, f.eks. datautstyr, brunevarer, hvitevarer, kabler, lyskilder og elektrisk verktøy.

Symboler til hva du ikke kan kaste i container

Eksplosivt avfall

15.04.2015

Ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere, brannslukkere, festfyrverkeri og lignende.

Symboler til hva du ikke kan kaste i container

Farlig avfall

15.04.2015

Maling, løsemidler, spilloljer, batterier, spraybokser, lim, asbest, vinduer med PCB eller klorparafiner, lysstoffrør, rengjøringsmidler, gulvbelegg med ftalater, impregnert trevirke, takpapp, bygge- og rivningsavfall som kan inneholde farlige stoffer.

Symboler til hva du ikke kan kaste i container

Flytende avfall

15.04.2015

Slam fra avløp og lignende. 

Symboler til hva du ikke kan kaste i container

Gips

15.04.2015

Gipsplater og avfall som inneholder gips.

Symboler til hva du ikke kan kaste i container

Hageavfall

30.09.2021

Organisk avfall som busker, trær, kvister, planter og gress.

Symboler til hva du ikke kan kaste i container

Isolasjon

15.04.2015
Symboler til hva du ikke kan kaste i container

Impregnert trevirke

08.10.2018
Symboler til hva du ikke kan kaste i container

Masser

12.12.2018

Betong, jord, sand, stein, grus og takstein.

Symboler til hva du ikke kan kaste i container

Plast

06.01.2023

Alle typer plast som emballasje, folie, poser mv. Reglene for plast gjelder kun for bedrifter, ikke private husstander. 

Symboler til hva du ikke kan kaste i container

Radioaktivt avfall

15.04.2015

Stoffer og produkter som er merket med radioaktivt symbol.

Symboler til hva du ikke kan kaste i container

Smittefarlig avfall

15.04.2015

Sprøytespisser og kanyler, blodposer og laboratorieavfall, brukte bandasjer, bleier fra smittesyke og blodinfisert avfall.

Symboler til hva du ikke kan kaste i container

Våtorganisk avfall

15.04.2015

Matavfall, frityrolje og dyrekadaver.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner