Favicon files not found

Tjenester

Vårt tjenestetilbud omfatter avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, nedstrømsløsninger, husholdningsrenovasjon, rivning, miljøsanering og sikkerhetsmakulering.

Hva leter du etter?

Avfallstyper

Vi tilbyr moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. 

Containere og beholdere

Vi tilbyr et bredt utvalg av containere og beholdere til ulike behov.

Suge- spyle- og rørtjenester

Vi tilbyr et stort omfang av tjenester der vi bruker det mest moderne utstyr innenfor suge-/ og spyleteknikk.

Sikkerhetsmakulering

Vi tilbyr sikker makulering for å hindre at sensitiv informasjon kommer på avveie. 

Trading av avfall

Vi ser råvarer der andre ser avfall. Gjennom behovstilpassede og langsiktige avtaler kan vi tilby en jevn og sikker avsetning for alle avfallstyper.

Biltyper

Vi har en stor bilpark for å håndtere alle behov ved transport av avfall.

Gjenvinning av masser

Norsk Gjenvinning sørger for korrekt miljømessig håndtering av forurensede masser.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner