Tjenester

Vårt tjenestetilbud omfatter avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, nedstrømsløsninger, husholdningsrenovasjon, rivning, miljøsanering og sikkerhetsmakulering.

Hva leter du etter?

Avfallstyper

Vi tilbyr moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. 

Containere og beholdere

Vi tilbyr et bredt utvalg av containere og beholdere til ulike behov.

Industritjenester

Riktig valg av løsning, utstyr og kvalifiserte operatører med spisskompetanse gir optimal oppdragsgjennomføring.

Suging og spyling

Med avansert utstyr, spesielt egnet for oppgaven, utfører vi inspeksjoner, rengjøring og tømming av og i våte og tørre elementer. 

Ultrahøytrykk 1500-3000 bar

Ved å benytte våre høytrykk og ultrahøytrykksaggregater med et operativt trykk på opptil 3000 bar, kan vi utføre nær sagt alle former for rengjøring på en effektiv måte uten å produsere mye avfall. Ved spesielle behov benyttes varmtvannsaggregater. 

Transport

Vi har en stor bilpark for å håndtere alle behov ved transport av avfall.

Servicetjenester

Vi har utviklet en rekke tjenester som skal bidra til å gi våre kunder en enklere hverdag med bedre kontroll. 

Mottak av metaller

Norsk Gjenvinning har løsninger for alle typer kunder i hele landet.

Mottak av masser

Norsk Gjenvinning sørger for korrekt miljømessig håndtering av forurensede masser.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner