Restavfall

Bilder kap1-8

Varen består av ulike avfallstyper som ikke er egnet for gjenvinning eller som må sorteres før gjenvinning. Dersom avfallet skal deponeres som egen avfallstype, er avfallsbesitter pliktig å gjennomføre en basiskarakterisering av avfallet iht. Avfallsforskriften kap. 9.

Skal inneholde:

 • Ordinært blandet avfall til sortering

Skal ikke inneholde:

 • Gips
 • Kjøkken- og matavfall
 • EE-avfall
 • Farlig avfall
 • Eksplosiver og trykksatt stoff
 • Radioaktive stoffer
 • Smittefarlig avfall
 • Medisinavfall
 • Flytende avfall
 • Dekk på felg
 • Jord, sand, stein, grus, isolasjon, dekk og hageavfall (Trondheim og Ålesund)

Innsamling:

I mange typer beholdere og containere. Normalt i beholdere 360-1000 l eller containere på 8-40 m3.

Behandling:

Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll, deretter en utsortering av gjenvinnbare avfallstyper. Det som ikke kan materialgjenvinnes blir prosessert til en brennbar avfallstype. Avfall som verken kan material- eller energigjenvinnes leveres til godkjent deponi (kategori 2 – ordinært avfall). I særskilte tilfeller leveres nedbrytbart restavfall til deponi på dispensasjon.

Gjenvinning:

Avfallstyper som sorteres ut til materialgjenvinning går til respektive materialgjenvinningsløsninger, mens brennbart restavfall går til energigjenvinning.

Avvik:

Det ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er i overenskomst med avtalen.

SAP: 119901
Nr. VK-04 A
Laget av: dalsyn
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 08
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner