Favicon files not found

Utsortert brennbart avfall

Bilder kap1-8

Varen består i ulike typer brennbare avfallstyper. Varen skal være utsortert, dvs. det er en forutsetning at det også finnes en løsning for ordinært, blandet avfall (restavfall). Det kan stilles spesifikke krav til størrelse på enheter og innsamling avhengig av hvilket forbrenningsanlegg det leveres til.

Skal inneholde:

 • Utsorterte avfallstyper egnet for energiutnyttelse, for eksempel plast
 • Enheter ikke større enn 0,5 x 0,5 x 1,0 m

Skal ikke inneholde:

 • EE-avfall
 • Farlig avfall
 • Batterier
 • Eksplosiver og trykksatt stoff
 • Radioaktive stoffer
 • Smittefarlig avfall
 • Medisinavfall
 • Kjøkken- og matavfall
 • Stein og betongrester
 • Avfallstyper egnet for materialgjenvinning
 • Andre avfallstyper ikke egnet for forbrenning
 • Gips
 • Wire, Fiskegarn, Tauverk
 • Springfjærmadrasser
 • Hylser, presset materiale
 • Pulver og sterkt støvende avfall
 • Stål og metall
 • Store enheter over 0,5 x 0,5 x 1,0 m
 • Dekk, med og uten felg
 • Isolasjon

Innsamling:

I mange typer beholdere og containere. Normalt i beholdere på 360-1000 l eller containere på 8-40 m3.

Behandling:

Ved mottak gjennomgår varen en visuell mottakskontroll. Varen blir deretter sortert eller prosessert til en kvalitet avtalt med sluttkunde (blanding, størrelse osv). I enkelte tilfeller kan varen bli levert direkte til forbrenning.

Gjenvinning:

Det brennbare avfallet, alternativt brenselproduktene som kommer fra det brennbare avfallet, leveres til ulike typer forbrenningsanlegg der det produseres fjernvarme, prosessdamp eller damp til el. produksjon.

Det ikke tillatt å kaste avfallet i sorte/fargede sekker som ikke er transparente.

Avvik:

Det ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er i overenskomst med avtalen, samt at hele leveransen vil kunne bli omklassifisert til blandet avfall (restavfall). Transport- og deponeringskostnader blir belastet ved behov.

SAP:
Nr. VK-05
Laget av: dalsyn
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 19.06.2020
Versjonsnummer: 09
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner