Andre lyskilder

Bilder kap1-8

Gruppen andre lyskilder er EE-avfall og skal sorteres som egen avfallstype. 

SAP: 150502 Andre lyskilder (Avg. gr. 2) 

Skal inneholde:

  • Alle typer lyskilder (også kvikksølvholdige) – sparepærer, glødepærer, halogenpærer, damplamper, krumme/buede kompaktlysrør, infrarøde og ultrafiolette lamper, julelys, LED-pærer.

Skal ikke inneholde:

  • Ordinære lysstoffrør
  • Lyskilder montert i armatur
  • Emballasje  
  • Andre typer EE-avfall
  • Annet avfall

Innsamling:

Under innsamling og transport skal EE-avfall håndteres slik at det ikke oppstår fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr, og slik at muligheten for forskriftsmessig sanering ikke forringes. Andre lyskilder skal lagres og leveres i mindre emballasje som for eksempel tønner eller kasser.

Det er gratis å levere sortert EE-avfall til godkjente innsamler-/behandlingsanlegg.

Behandling:

EE-avfallet blir transportert fra innsamlingspunkt til godkjent behandlingsanlegg for lyskilder, der det saneres i henhold til kravene i avfallsforskriften 1. og 11. kapittel.

Gjenvinning:

Sanerte lyskilder gjenvinnes som energi (forbrenning).

Avvik:

Det faktureres avviksgebyr og sorteringstimer dersom lyskildene ikke leveres som beskrevet ovenfor eller dersom EE-avfallet er knust ved levering.

Henvisning til avtaler:

Norsk Gjenvinning har avtaler med godkjente returselskaper for EE-avfall.

Henvisninger til regelverk:

EE-avfall er omfattet av returordning regulert i avfallsforskriften 1. kapittel. Importører og produsenter av EE-produkter er forpliktet til å være medlem av et returselskap. Avfallsforskriften 11. kapittel (farlig avfall) regulerer håndtering av avfallstyper med innhold av farlige komponenter.

Sparepærer skal deklareres i henhold til avfallsforskriftens kapittel 11.

Særlige risikoforhold:

Lysstoffrør og sparepærer inneholder kvikksølv som kan lekke ut dersom rørene knuses. Både dampen og pulveret er skadelig og forurenser tilgrensende varer. EE-avfall inneholder ellers ulike farlige stoffer og komponenter, hvorav noen er fokuserte miljøgifter og oppført på prioritetslisten og i REACH-forskriften (se også www.renas.no).

SAP: 150502
Nr.
Laget av: hoiein
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 11.06.2015
Versjonsnummer: 01
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner