Småelektronikk

Små husholdningsapparater som vannkoker, vaffeljern og kjøkkenmaskin. Bilde til web.  *** Local Caption *** 2. Små husholdningsapparater
Små husholdningsapparater som vannkoker, vaffeljern og kjøkkenmaskin. Bilde til web.

Gruppen småelektronikk er EE-avfall og skal sorteres som egen avfallstype. 

SAP: 150509 Småelektronikk (Avg. gr. 9)

Skal inneholde:

  • Støvsuger, frittstående varmeovn, oljefylt ovn, strykejern, kaffemaskin, brødrister, vannkoker, barbermaskin, mikrobølgeovn, PC, skriver, mobiltelefon, CD/DVD/video/MP3-spiller, kamera, stereoanlegg, leker, tonerkassetter-/blekkpatroner med kretskort

Skal ikke inneholde:

  • Løse batterier eller lyskilder
  • Emballasje 
  • Andre typer EE-avfall
  • Annet avfall
  • Tonerkassetter og blekkpatroner uten kretskort

Innsamling:

Under innsamling og transport skal EE-avfall håndteres slik at det ikke oppstår fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr, og slik at muligheten for forskriftsmessig sanering ikke forringes. Småelektronikk skal lagres og leveres i mindre emballasje som for eksempel bur, kibber eller pallekarm. Små enheter skal ikke lastes løst i container eller på flak.

Det er gratis å levere sortert EE-avfall til godkjente innsamler-/behandlingsanlegg.

Behandling:

EE-avfallet blir transportert fra innsamlingspunkt til godkjent behandlingsanlegg for små enheter, der det saneres i henhold til kravene i avfallsforskriften 1. kapittel.

NG har eget behandlingsanlegg for småelektronikk i Sarpsborg der miljøskadelige komponenter sorteres ut og sendes videre til ytterligere behandling og/eller destruksjon.

Gjenvinning:

Stål, metaller og kabler skilles ut fra EE-avfallet og gjenvinnes til råvarer. Plast og væsker gjenvinnes som energi (forbrenning).

Avvik:

Det faktureres avviksgebyr og sorteringstimer dersom EE-avfallet ikke leveres som beskrevet ovenfor eller dersom det er knust ved levering.

Henvisning til avtaler:

Norsk Gjenvinning har avtaler med godkjente returselskaper for EE-avfall.

Henvisninger til regelverk:

EE-avfall er omfattet av returordning regulert i avfallsforskriften 1. kapittel. Importører og produsenter av EE-produkter er forpliktet til å være medlem av et returselskap.

Batterier er omfattet av returordning regulert i avfallsforskriften 3. kapittel (www.batteriretur.no). Avfallsforskriften 11. kapittel (farlig avfall) regulerer håndtering av avfallstyper med innhold av farlige komponenter.

Særlige risikoforhold:

EE-avfall inneholder en rekke farlige stoffer og komponenter, hvorav noen er fokuserte miljøgifter og oppført på prioritetslisten og i REACH-forskriften (se også www.renas.no).

SAP: 150509
Nr.
Laget av: hoiein
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 22.12.2015
Versjonsnummer: 02
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner