Småelektronikk

Små husholdningsapparater som vannkoker, vaffeljern og kjøkkenmaskin. Bilde til web.  *** Local Caption *** 2. Små husholdningsapparater
Små husholdningsapparater som vannkoker, vaffeljern og kjøkkenmaskin. Bilde til web.

Gruppen småelektronikk er EE-avfall og skal sorteres som egen avfallstype. 

SAP: 150509 Småelektronikk (Avg. gr. 9)

Skal inneholde:

  • Støvsuger, frittstående varmeovn, oljefylt ovn, strykejern, kaffemaskin, brødrister, vannkoker, barbermaskin, mikrobølgeovn, PC, skriver, mobiltelefon, CD/DVD/video/MP3-spiller, kamera, stereoanlegg, leker, tonerkassetter-/blekkpatroner med kretskort

Skal ikke inneholde:

  • Løse batterier eller lyskilder
  • Emballasje 
  • Andre typer EE-avfall
  • Annet avfall
  • Tonerkassetter og blekkpatroner uten kretskort

Innsamling:

Under innsamling og transport skal EE-avfall håndteres slik at det ikke oppstår fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr, og slik at muligheten for forskriftsmessig sanering ikke forringes. Småelektronikk skal lagres og leveres i mindre emballasje som for eksempel bur, kibber eller pallekarm. Små enheter skal ikke lastes løst i container eller på flak.

Det er gratis å levere sortert EE-avfall til godkjente innsamler-/behandlingsanlegg.

Norsk Makulering tilbyr leie av sikkerhetsbeholdere for oppsamling av mobiltelefoner, nettbrett, PCer, hardisker, minnepenner og andre digitale lagringsmedier. En slik avtale inkluderer også at avfallet blir hentet og destruert på en sikker måte i henhold til gjeldende krav.

Behandling:

EE-avfallet blir transportert fra innsamlingspunkt til godkjent behandlingsanlegg for små enheter, der det saneres i henhold til kravene i avfallsforskriften 1. kapittel.

Gjenvinning:

Stål, metaller og kabler skilles ut fra EE-avfallet og gjenvinnes til råvarer. Plast og væsker gjenvinnes som energi (forbrenning).

Avvik:

Det faktureres avviksgebyr og sorteringstimer dersom EE-avfallet ikke leveres som beskrevet ovenfor eller dersom det er knust ved levering.

Henvisning til avtaler:

Norsk Gjenvinning har avtaler med godkjente returselskaper for EE-avfall.

Henvisninger til regelverk:

EE-avfall er omfattet av returordning regulert i avfallsforskriften 1. kapittel. Importører og produsenter av EE-produkter er forpliktet til å være medlem av et returselskap.

Batterier er omfattet av returordning regulert i avfallsforskriften 3. kapittel( batteriretur.no og norsirk.no/produsentansvar/batteri/). Avfallsforskriften 11. kapittel (farlig avfall) regulerer håndtering av avfallstyper med innhold av farlige komponenter.

Særlige risikoforhold:

EE-avfall inneholder en rekke farlige stoffer og komponenter, hvorav noen er fokuserte miljøgifter og oppført på prioritetslisten og i REACH-forskriften (se også www.renas.no).

Vær oppmerksom på sensitiv informasjon på avveie også. Sørg for sikker destruering av alle digitale lagringsmedier. 

SAP: 150509
Nr.
Laget av: hoiein
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 22.12.2015
Versjonsnummer: 02
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner