Favicon files not found

Isolasjonsmaterialer med KFK/HKFK

Brown box with styrofoam isolated on white background
SAP: 71570031 - 71570035
Isolasjonsplater av XPS KFK/HKFK brukt i XPS isolasjon i perioden 1960-2002
Polyuretan (PUR)-skum KFK/HKFK ble brukt i PUR-skum i perioden 1960-2002. Finnes hovedsakelig i isolerte garasjeporter og isolasjonspaneler i kjølerom, i kuldemøbler o.l.
Leca Isoblokk Lecablokker med KFK-isolasjon i PUR-skummet

Isolasjonsskum kan inneholde rester av blåsemiddel som inneholder KFK, HKFK og HFK-gass. Noen av disse gassene forsterker drivhuseffekten og flere bidrar til å bryte ned ozonlaget. Viktigst er stivt skum av polyuretan (PUR) og ekstrudert polystyren (XPS). PUR-skum finnes typisk i eldre leddporter, fryse/kjølerom og som isolasjon i campingbiler. XPS-plater finnes typisk som isolasjon under bygg, veier, tunneller o.l. Gassene lekker ut av plasten over tid, men det kan likevel være betydelige mengder blåsegass igjen i kassert isolasjon. Alle isolasjonsmaterialer som inneholder 0,1 prosent (tilsvarende 1000 mg/kg) eller mer av de ulike KFK- og HKFK, er farlig avfall og omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kap. 11.

NB! Det er ikke alle nevnte typer materialer som inneholder KFK/HKFK, så det er opp til kunden å dokumentere hvorvidt avfallet er farlig avfall eller ikke.

Farlig avfall med fra bygg- og anlegg skal fremkomme i miljøsaneringsbeskrivelsen. Mer info: Faktaark fra Klif (tidligere SFT) nr. TA2396/2007 og TA 2558/2009.

Skal inneholde:

  • Isolasjonsmateriale med KFK-, HKFK- eller HFK-holdige blåsemidler over grensen for farlig avfall.

Skal ikke inneholde:

  • Annet avfall

Innsamling:

Samles inn separat som egen avfallstype. Avfall med KFK/HKFK er farlig avfall og skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling:

Videresendes til anlegg som har tillatelse til å sanere eller destruere slikt avfall.

Gjenvinning:

Blåsemidler kan saneres ut i egen prosess slik at plasten kan energigjenvinnes.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall. Alternativt påløper gebyr for ekstra sortering.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11 og 13.

SAP: 7157-serien
Nr. VK-18
Laget av: sørkai
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 17.08.2020
Versjonsnummer: 07
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner