Favicon files not found

Olje- og fettavfall

Bilder kap1-8

Flytende og fast oljeavfall. Olje- og fettavfall er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kap. 11.

SAP: 70210011 - 70210015 Olje- og fettavfall, væske
SAP: 70210031 - 70210035 Olje- og fettavfall, fast

Skal inneholde:

 • Oljefasen fra oljeutskillere
 • Olje fra tankrensing
 • Smørefett
 • Grease

Skal ikke inneholde:

 • Spillolje
 • Vann fra oljeutskiller
 • Oljeforurenset masse
 • Slam fra oljeutskiller
 • Oljeholdige filler
 • Drivstoff og fyringsolje
 • Oljefilter
 • Oljeemulsjon, sloppvann
 • Bremse- og frostvæske

Innsamling:

Alle typer kolli på ADR-godkjente kjøretøy. Skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling:

Oljeavfall med høyt vanninnhold renses for vann ved separasjon.

Gjenvinning:

Oljefasen forbrennes og energigjenvinnes.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall. Alternativt påløper gebyr for ekstra sortering.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11 og 13.

ADR-regelverket.

SAP: 7021-serien
Nr. VK-21
Laget av: sørkai
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 26.01.2017
Versjonsnummer: 08
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner