Favicon files not found

Oljefilter med lukket metallkappe

Close up used oil filter in hand a man compare with the new oil filter service concept of oil in the check period

Oljefiltre er laget av metall, og filtrene er belagt med olje. Metaller materialgjenvinnes, filtermasse energigjenvinnes og oljen regenereres til ny olje eller energigjenvinnes.

SAP: 70240033 Oljefilter med lukket metallkappe

Skal inneholde:

  • Oljefiltre med lukket metallkappe

Skal ikke inneholde:

  • Oljeholdige innsats- og industrifiltre
  • Drivstoffiltre, med og uten metall

Innsamling:

Skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av farlig avfall.

Behandling:

Oljefiltre kvernes slik at metaller, filterpapir og olje kan separeres. 

Filtermasse og olje (som ikke blir regnerert til ny olje) forbehandles og destrueres ved høy temperaturforbrenning i anlegg som har tillatelse til å behandle farlig avfall.

Gjenvinning:

Metaller materialgjenvinnes, filtermasse energigjenvinnes og oljen regenereres til ny olje eller energigjenvinnes.

Avvik:

Dersom ulike filtre er blandet, vil dette kreve omemballering og påløpte kostnader for sorteringsarbeidet, samt kostnader for emballasjen som kreves.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11.

SAP: 70240033
Nr.
Laget av: hedren
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 16.02.2022
Versjonsnummer: 02
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner