Favicon files not found

Organisk avfall m/halogen

science, chemistry and people concept - close up of foaming chemical in petri dish on laboratory table

Organisk avfall med halogen; organisk forbindelse med halogener. Halogener er en betegnelse for hovedgruppe 17 i det periodiske systemet og inneholder grunnstoffene fluor, klor, brom, jod og astat. Navnet betyr «saltdannere» fordi grunnstoffene reagerer lett med metaller og danner salter. Halogener er svært reaktive. Halogener er giftige stoffer i fri tilstand, altså når de ikke opptrer i forbindelser, og må behandles med forsiktighet.

Eksempler på organisk avfall med halogener er pentaklorfenol-PCP («baderomsplater»), organiske rensemidler fra renserier.

SAP: 71510011-71510015 Organisk avfall m/halogen væske
SAP: 71510033-71510035 Organisk avfall m/halogen fast
SAP: 71510132 Bygningsavfall m/halogner

Skal inneholde:

  • Organisk avfall m/halogen

Skal ikke inneholde:

  • Organisk avfall uten halogen

Innsamling:

UN-godkjent emballasje iht ADR-regelverket. Skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av farlig avfall.

Behandling:

Forbehandles og destrueres ved høy temperaturforbrenning i anlegg som har tillatelse til å behandle slikt farlig avfall.

Gjenvinning:

Energigjenvinning.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall. Alternativt påløper gebyr for ekstra sortering.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11.

Særlige risikoforhold:

OBS: Halogener er svært reaktive. Halogener er giftige stoffer i fri tilstand, altså når de ikke opptrer i forbindelser, og må behandles med forsiktighet.

SAP: 7151-serien
Nr.
Laget av: hedren
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 27.01.2017
Versjonsnummer: 01
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner