PCB-holdige isolerglassruter

Bilder kap1-8

I isolerglassruter produsert i Norge mellom 1965 og 1975, og importerte ruter frem til 1980, kan det være benyttet PCB-holdig forseglingslim. Disse rutene skal derfor samles inn separat som farlig avfall. Produksjonsåret er som regel preget inn i avstandsskinnene mellom glassene. Dersom identifisering ikke er mulig, skal vinduene håndteres som PCB-holdig.

PCB-holdige isolerglassruter er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kap. 11.

SAP: 72110031 - 72110032 PCB-holdige isolerglassruter
SAP: 72110131 - 72110134 PCB-holdige isolerglassruter (knust)

Skal inneholde:

  • Isolerglassruter produsert i Norge i perioden mellom 1965 og 1975
  • Importerte ruter frem til 1980

Skal ikke inneholde:

  • Andre typer isolerglassruter eller andre typer avfall/farlig avfall
  • Isolerglassruter merket ”Thermopane”
  • Enkle og koplede vinduer
  • Norske isolerglassruter produsert etter 1975, og utenlandske produsert etter 1980

Innsamling:

Spesiallagde paller/bur. Skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling:

PCB-holdige isolerglassruter blir håndtert i eget behandlingsanlegg i Fredrikstad med særskilt tillatelse til dette. Rutene blir visuelt kontrollert, før vinduene demonteres. Alt PCB-holdig avfall blir sendt videre til destruksjon.

Gjenvinning:

Glasset som ikke er befengt med PCB-holdig materiale sendes til materialgjenvinning. Trerammene med spor av PCB blir energigjenvunnet hos godkjent forbrenningsanlegg.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall. Alternativt påløper gebyr for ekstra sortering.

Henvisninger til regelverk:

Omfattet av returordning regulert i Avfallsforskriften kap. 14.

Avfallsforskriften kap. 11 og 13.

Produktforskriften.

Se også: www.ruteretur.no

Særlige risikoforhold:

PCB er prioriterte miljøgifter og oppført på miljømyndighetenes prioritetsliste.

SAP: 7211-serien, se tabell
Nr. VK-23
Laget av: andron
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 26.01.2017
Versjonsnummer: 08
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner