Favicon files not found

Småbatterier

Farlig avfall

Alle batterier uansett kjemi, er definert som farlig avfall iht norsk standard NS9431. Selv om småbatterier ikke er farlig gods (ikke klassifiseringspliktig), er det farlig avfall.

  • NS-kode: 7093
  • EAL-kode: 200133
  • UN-nr: Ikke klassifiseringspliktig

 

Skal inneholde:

  • Alkaliske småbatterier
  • Knappecellebatterier som ikke inneholder kvikksølv
  • NiMH småbatterier

Skal ikke inneholde:

  • Industribatterier
  • Litium batterier
  • Blybatterier
  • Kvikksølvholdige batterier

Innsamling:

Ettersom noen batterier kan ha rester av energi etter bruk, kan de generere varme og forårsake brann dersom batteriet kortsluttes. For å unngå dette skal du legge vermikulitt lagvis i rød batteriboks.

Behandling:

Batteriene blir fraktet til eget anlegg for sortering og omlasting, før de leveres videre til godkjente behandlingsanlegg for sortering iht. kravene i avfallsforskriften kap. 1. Der sorteres batteriene etter type og innhold av tungmetaller, før de sendes videre til behandling, gjenvinning og/eller destruksjon.

Gjenvinning:

Alkaliske småbatterier inneholder blant annet sink, som resirkuleres til korrosjonsbeskyttelse på stål eller som fargestoff i maling.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, vil dette medføre høyere kostnader både med hensyn til sortering, deklarering og destruksjon. 

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap 11

SAP:
Nr.
Laget av: slacar
Godkjent av: hedren
Versjonsdato: 12.06.2023
Versjonsnummer: 01
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner