Favicon files not found

Surt organisk avfall

Bildedatabase fra ScanStock

En organisk syre er en organisk forbindelse som tidligere har vært en alkohol, men som har reagert med et oksygenatom. Når man snakker om alkoholer innen karbonkjemi, menes hydrokarboner med en eller flere OH (hydroksyl)-grupper. Har man f.eks en åpnet vinflaske stående lenge nok, vil den etter ganske få dager smake som eddik. Dette pga etanolen som har reagert med oksygen og dannet etansyre (eddiksyre). Eksempler på de mest vanlige organiske syrene er metansyre (maursyre), etansyre (eddiksyre), butansyre (smørsyre), sitronsyre, benzosyre, askorbinsyre (C-vitamin), vinsyre, propionsyre, oksalsyre, eplesyre (malat).

SAP: 71340011-71340015 Surt organisk avfall væske
SAP: 71340023-71340025 Surt organisk avfall pulver

Skal inneholde:

  • Organiske syrer

Skal ikke inneholde:

  • Organiske baser
  • Uorganiske syrer og baser
  • Løsemidler
  • Rengjøringsmidler

Innsamling:

UN-godkjent emballasje iht ADR-regelverket. Skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av farlig avfall.

Behandling:

Nøytraliseres i anlegg som har tillatelse til å behandle slikt farlig avfall.

Gjenvinning:

Nøytraliseres i egnede anlegg og deponeres.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall. Alternativt påløper gebyr for ekstra sortering.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11.

Særlige risikoforhold:

OBS: Alle syrer og baser kan etse hud og øyne. Unngå søl og sprut på hud og øyne. Syrer og baser skilles i hver sine fat.

SAP: 7134-serien
Nr.
Laget av: hedren
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 27.01.2017
Versjonsnummer: 01
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner