Favicon files not found

Trevirke, kreosotimpregnert

Bilder kap1-8

Kreosotimpregnert trevikre er typisk benyttet som jernbanesviller og lysstolper. Varen stammer fra næringsvirksomhet, fra kommunale gjenbruksstasjoner eller fra egen sorteringsaktivitet. Kreosotimpregnert trevirke er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriftens kap. 11.

SAP: 71540031 - 71540035 Kreosot-impregnert trevirke
SAP: 71540131 - 71540135 Kreosotimpregnert trevirke uten metall
SAP: 71540231 - 71540235 Kreosotimpregnert trevirke med metall
SAP: 71540331 - 71540335 Kreosotimpregnert flis

Skal inneholde:

  • Kreosotimpregnert trevirke

Skal ikke inneholde:

  • (Kobber (Cu)- eller kobber/krom/ arsen (CCA)- impregnert trevirke)
  • Dobbelt impregnert (trykkimpregnert + kreosotimpregnert)
  • Annet avfall

Innsamling:

Krok- og lift-containere. Impregnert trevirke er farlig avfall og skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling:

Transporteres, omlastes og evt. forbehandles (dersom anlegget har tillatelse til dette), før videresending til behandlingsanlegg som har tillatelse til å behandle slikt avfall. Evt. forbehandling inkluderer forsortering, kverning, sikting og magnetisk utsortering av spiker o.l.

Gjenvinning:

Forbrenning med energigjenvinning i behandlingsanlegg som har tillatelse til å behandle slikt avfall.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11 og 13.

SAP: 7154-serien
Nr. VK-26
Laget av: sørkai
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 26.01.2017
Versjonsnummer: 08
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner