Favicon files not found

Gips

Bilder kap1-8

Kildesortert gipsavfall, hele plater eller småbiter, hovedsakelig fra bygg og anlegg.

Skal inneholde:

  • Gipsavfall kan være hele og halve plater eller i småbiter, nytt eller gammelt avfall og kan inneholde følgende forurensing: tapet, glassfiberstrie, maling, skruer og beslag.

Skal ikke inneholde:

  • Andre avfallstyper enn gips
  • Vått gipsavfall
  • Organisk materiale

Innsamling:

Transporteres, omlastes og transporteres til egnet behandlingsanlegg.

Behandling:

Gipsen kvernes og sorteres. Overflaten (papp, strie el.) fjernes. Gips kan mottas på deponi for ordinært avfall såfremt kriteriene i avfallsforskriften kap. 9, vedl. II, pkt 2.2.1 oppfylles.

Gjenvinning:

Overflatematerialene / forurensningene kan gå til energigjenvinning. Gipsen kan gå til innblanding i ny sement og erstatter dermed jomfruelig gips.

Avvik:

Det kan pålegges feilsorteringsgebyr og gebyr til fjerning av uønskede avfallstyper.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 9, vedl. II pkt. 2.2.1 (kvalitetskrav ved deponering).

Særlige risikoforhold:

Gips er ikke giftig, men unngå innånding av støvet og hudkontakt.

SAP: 161501
Nr. VK-34
Laget av: bensti
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 05
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner