Favicon files not found

Gips

Bilder kap1-8

Kildesortert gipsavfall, hele plater eller småbiter, hovedsakelig fra bygg og anlegg.

Skal inneholde:

Gipsavfall kan inneholde:

 • Hele eller halve plater av gips, eller i småbiter
 • Standard gipsplater
 • Akustikkplater av gips
 • Andre typer ren gips
 • Gips med glassfiberstrie
 • Gips med tapet og maling
 • Skruer, spiker, beslag o.l. som sitter på gips

Gipsavfallet skal være rent og tørt. 

Skal ikke inneholde:

 • Gipsplater med
  • asbest
  • laminatbelegg
  • blybelegg
  • isolasjonsmateriale (skum, polystyren)
 • Gips med fliser
 • Gips med hestehår
 • Sementplater
 • Organisk materiale
 • Andre avfallstyper enn gips

Innsamling:

Transporteres, omlastes og transporteres til egnet behandlingsanlegg.

Behandling:

Gipsen kvernes og sorteres. Overflaten (papp, strie o.l.) fjernes. Gips kan mottas på deponi for ordinært avfall såfremt kriteriene i avfallsforskriften kap. 9, vedlegg II, pkt. 2.2.1 oppfylles.

Gjenvinning:

Overflatematerialene/forurensningene kan gå til energigjenvinning. Gipsen kan gå til innblanding i ny sement og erstatter dermed jomfruelig gips.

Avvik:

All gips må være frie for asbest, trevirke, plast, metall, stein og betong. Det kan pålegges feilsorteringsgebyr og gebyr for fjerning av uønskede avfallstyper. 

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 9, vedlegg II, pkt. 2.2.1 (kriterier for mottak av gipsavfall).

Særlige risikoforhold:

Gips er ikke giftig, men unngå hudkontakt og innånding av gipsstøv.

SAP: 161501
Nr. VK-34
Laget av: bensti
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 03.02.2023
Versjonsnummer: 06
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner