Favicon files not found

Glass- og metallemballasje

Bilder kap1-8

Klart eller farget flaskeglass eller annen glassemballasje med eller uten metall.

SAP: 131101 Klar glassemballasje
SAP: 131201 Blandet glassemballasje
SAP: 132101 Klar glassemballasje med metall
SAP: 132201 Blandet glassemballasje med metall

Skal inneholde:

 • Syltetøyglass
 • Vin- og ølflasker uten returpant
 • Hermetikkbokser
 • Metallokk

Skal ikke inneholde:

 • Blyglass
 • Krystall
 • Keramikk
 • Porselen
 • lldfast glass
 • Glass fra farmasøytisk og kjemisk industri
 • Plast
 • Grus
 • Stein
 • Jord
 • Batterier
 • Andre avfallstyper

Innsamling:

Glass hentes i beholdere på 140 l når hoteller, restauranter, barer o.l. er avfallsbesitter. Ved større volumer som fra bryggerier o.l. hentes glasset i containere, normalt 10 m3 åpne containere. Glass fraktes enten direkte eller via omlasting til behandlingsanlegg.

Behandling:

Varen kontrolleres visuelt for etterfølgende finsortering. Metallavfall sorteres ut.

Gjenvinning:

Gjenvinnes og blir nytt glass eller råstoff til isolasjon og glassbetong. Metallavfall videresendes til materialgjenvinning.

Avvik:

Det pålegges feilsorteringsgebyr og gebyr til bortskaffelse av de uønskede avfallstypene.

Henvisninger til regelverk:

Glassemballasje fra mat- og drikkevarer er omfattet av returordningen regulert i avfallsforskriften kapittel 6 (www.glassgjenvinning.no).

SAP: Se tabell
Nr. VK-29
Laget av: andron
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 06
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner