Favicon files not found

Dekk

Bilder kap1-8

Alle typer utrangerte dekk fra kjøretøy, med og uten felg.

Skal inneholde:

  • Dekk med og uten felg

Skal ikke inneholde:

  • Forurensing
  • Andre avfallstyper

Innsamling:

Det er etablert et retursystem som har ansvaret for innsamling og gjenvinning av gummidekk, dette er administrert av selskapet Norsk Dekkretur AS. Alle typer kasserte dekk kan leveres til Norsk Gjenvinnings anlegg. Vi kan også hente dekk med/uten felg mot et vederlag pr. stk. Disse hentes vanligvis i lift- eller krokcontainer.

Behandling:

Hele dekk leveres til sentralmottak for sortering, kverning, mellomlagring og videre transport.

Gjenvinning:

Noen dekk blir regummiert og brukt om igjen som dekk. Å bruke dekk som skytematter er en vanlig form for gjenbruk. Dekk blir også i stort omfang kvernet og brukt i nye produkter eller til støydempende formål (støyvoller). Granulerte dekk kan også bli til underlag på idrettsbaner og lekeplasser eller blandes i ny asfalt. Dekkene kan også erstatte fossile energibærere i industrien og brukes som brensel i sementovner, som erstatning for kull.

Avvik:

Det kan pålegges feilsorteringsgebyr og gebyr til fjerning av uønskede avfallstyper.

Henvisninger til regelverk:

Hele og kvernede kasserte dekk, med unntak av sykkeldekk, er omfattet av deponiforbudet (avfallsforskriften kap. 9). Dekk er omfattet av returordning som regulert i avfallsforskriften kap. 5 (www.dekkretur.no).

SAP: 181120
Nr. VK-31
Laget av: fromor
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.11.2017
Versjonsnummer: 08
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner