Mineralske grave- og rivemasser over grense for farlig avfall

Alunmottak

Mineralske grave- og rivemasser, samt forbrenningsavfall som inneholder forurensninger over grensen for farlig avfall (f.eks. jord, betong og bunnaske). Massene må tilfredsstille det enkelte deponiets tillatelser og mottakskrav.

Skal inneholde:

  • Kun masser som er i tråd med godkjente deklarerte og karakteriserte masser

Skal ikke inneholde:

  • Ikke godkjente masser og annet øvrig avfall eller emballasje

Innsamling:

Fordi miljømyndigheter stiller strenge krav til dokumentasjon før leveranse må den som har avfall basiskarakterisere dette iht avfallsforskriftens § 9, vedlegg II før massene kan leveres deponi. Videre er innhold og sammensetning viktig fordi forurensningsgrad og -mengde innvirker på håndteringsløsninger, må avfallets sammensetning av forurensningsforbindelser dokumenteres før leveranse. Innsamlingsenhet avtales fra gang til gang, men fortrinnsvis «bulk».

Behandling:

Borge Massemottak i Fredrikstad.

Avvik:

Dersom varen ikke samsvarer med deklarasjon og karakterisering, eller vesentlig innehold av fremmedlegemer.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 9, vedlegg II

SAP: Flere koder avhengig av forurensningen
Nr.
Laget av: andchr
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.11.2017
Versjonsnummer: 01
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner