Rene gravemasser

Excavator bulldozer in sandpit with raised bucket over blue cloudscape sky

Skal inneholde:

  • Rene gravemasser

Skal ikke inneholde:

  • Fremmedelementer
  • Forurensede masser
  • Kjemisk forurensning
  • Organisk materiale

Innsamling:

Rene masser omlastes eller transporteres direkte til disponering, fortrinnsvis gjenbruk.

Gjenvinning:

Rene masser kan disponeres uten tillatelse etter forurensningsloven, men skal leveres til et godkjent mottak iht Plan- og bygningsloven.

Avvik:

Dersom forurensninger eller fremmedelementer utover dokumentert innhold oppdages, vil dette avviksbehandles og kunden belastes med ekstrakostnader forbundet med håndtering og evt. videre behandling.

SAP: 160107
Nr. 01
Laget av: andchr
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 15.10.2015
Versjonsnummer: 01
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner