Rene masser

Bilder kap1-8

 

AvfallstypeBeskrivelseVarenummer
Grus Grus SAP 160101
Stein Ren stein av ulik størrelse SAP 160102
Rene gravemasser   SAP 160107
Rene rivemasser uten armering (Leca, tegl og lignende) Leca, tegl og lignende uten armering. Ingen forurensning i hverken materiale eller overflate. SAP 160108
Rene rivemasser med armering Leca, tegl og lignende uten armering. Ingen forurensning i hverken materiale eller overflate. SAP 160109
Blålums/leire Rene leirmasser SAP 160110
Ren betong med armering Betong med armering. Ingen forurensning i hverken materiale eller overflate. SAP 161201
Ren betong og/eller tegl uten armering (inert masse) Betong uten armering. Ingen forurensning i hverken materiale eller overflate. SAP 161101

Skal inneholde:

  • Rene masser

Skal ikke inneholde:

  • Fremmedelementer
  • Forurensede masser
  • Organisk materiale

Innsamling:

Rene masser omlastes eller transporteres direkte til disponering, fortrinnsvis gjenbruk.

Gjenvinning:

Rene masser kan disponeres uten tillatelse etter forurensningsloven, men skal leveres til et godkjent mottak iht Plan- og bygningsloven.

Avvik:

Dersom forurensninger eller fremmedelementer utover dokumentert innhold oppdages, vil dette avviksbehandles og kunden belastes med ekstrakostnader forbundet med håndtering og evt. videre behandling.

Henvisninger til regelverk:

Forurensningsforskriften kap. 2 (forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider).

SAP: Se beskrivelse
Nr. VK-35
Laget av: håvtro
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 04
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner