Matavfall

Domestic and garden compost heap.

Hentes inn fra storhusholdninger, dagligvareforretninger, næringsmiddelindustri etc. 

SAP: 111101 Matavfall
SAP: 111102 Matavfall, emballert
SAP: 111103 Matavfall, tørt

Skal inneholde:

 • Våtorganisk avfall (matavfall)
 • Enkelte varer kan være emballert (se SAP-liste).

Skal ikke inneholde:

 • Emballasje (gjelder ikke SAP 111102 Matavfall emballert)
 • Plast
 • Jern
 • Metall
 • Glass
 • Tekstiler
 • Treverk
 • Hageavfall
 • Klumpete emballasje
 • Jord, sand og grus
 • Bleier
 • Annet avfall

Innsamling:

I hovedsak beholdere på flatvogn eller komprimatorbil.

Behandling:

Kvalitetskontrolleres visuelt.

Gjenvinning:

Våtorganisk avfall blir enten kompostert (til jordforbedring), omdannet til råvare for biogassanlegg eller energigjenvunnet.

Avvik:

Det kan pålegges feilsorteringsgebyr og gebyr til fjerning av uønskede avfallstyper.

Henvisninger til regelverk:

Våtorganisk avfall, med unntak av rester av slikt avfall som det ikke er praktisk mulig å skille ut gjennom utsorteringsordninger, er omfattet av deponiforbudet avfalls-forskriften kap. 9).

SAP: Se tabell
Nr. VK-01
Laget av: forbjø
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 06
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner