Favicon files not found

Medisinavfall

Tablets inside foil wrapping with blue lighting

Med medisinavfall menes kasserte legemidler/medisiner. NB! Må ikke forveksles med medisinsk avfall (som ofte benyttes som betegnelse for smittefarlig avfall).

Medisinavfall skal ikke blandes med andre typer avfall, og skal så snart som mulig leveres til destruksjon. Siden håndtering av medisinavfall er underlagt særskilte krav, må henting bestilles separat. Avfallsbesitter må sørge for forsvarlig emballering og tydelig merking av avfallet med ”medisinavfall”. Medisinavfall skal emballeres slik at det egner seg for lagring og transport, og sikret for uvedkommende.

SAP: 1530012 - 1530015

Medisinavfall, væske

SAP:1530022 - 1530025

Medisinavfall, pulver

Skal inneholde:

  • Emballerte brukte og kasserte legemidler.
  • Rester av flytende legemidler i sprøyte, infusjonspose (bag) med utblandet legemiddel i ampuller, hetteglass, på større glass, flaske, kartong eller pose.

Skal ikke inneholde:

  • Radioaktivt materiale.
  • Farlig avfall.
  • Smittefarlig/infeksjonsfremmende avfall.

Innsamling:

Samles inn og håndteres iht. avtale.

Behandling:

Samles inn og ev. omlastes uten å bryte forpakninger og videresendes til godkjent mottak.

Gjenvinning:

Avfallet destrueres, hovedsakelig ved forbrenning.

Avvik:

Ved bestilling av henting av medisinavfall blir dette avfallet håndtert og fakturert deretter, uavhengig om avfallet viser seg å være blandet med annet avfall. Bestilte og bekreftede oppdrag for henting av medisinavfall som avvises pga. dårlig merking eller emballering, blir fakturert i sin helhet.

Henvisninger til regelverk:

Medisinavfall er ikke farlig avfall og ikke farlig gods.

Særlige risikoforhold:

Skal sikres mot uvedkommende.

SAP: 7153-serien, se tabell
Nr. VK-37
Laget av: lanron
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 06
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner