Favicon files not found

1. sort rent bly

Bilder kap 9 metall

Blyavfall fra blikkenslagere, takkonstruksjoner, rivingsprosjekter.

Skal inneholde:

  • Rene blyplater, avkapp

Skal ikke inneholde:

  • Jern og andre metaller
  • Avfall eller andre forurensninger

Innsamling:

Fra rivingsprosjekter, blikkenslagere.

Behandling:

Kan presses, være som barrer eller i stykker.

Gjenvinning:

Smeltes til nye produkter, materialgjenbruk.

Avvik:

Nedklassifiseres til urent bly. Prisreduksjon og eventuell faktura for sortering.

Farlig avfall skal ikke forekomme i denne klassifiseringen (usanerte EE-produkter, batterier, kjemikalier, gassflasker etc.).

SAP: 145157
Nr. VK-39
Laget av: gadjoh
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 16.11.2021
Versjonsnummer: 06
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner