Duplex

Bilder kap 9 metall

Dette er en svært vanskelig legering som kan variere sterkt i pris. Her må det sendes prøver for å avdekke legeringer i prosent. Svakt til middels sterk magnetisme.

Skal inneholde:

  • Fe, Cr, Ni, Mo legeringer.

Skal ikke inneholde:

  • Plast
  • Treverk
  • Andre metaller
  • Avfall eller andre forurensninger

Innsamling:

Kommer fra spesiell industri, og er ikke en vanlig avfallstype.
Hentes inn med containere på krok- og liftbil.

Behandling:

Klippes og presses.

Gjenvinning:

Smeltes om til nye produkter, materialgjenbruk og som legering.

Avvik:

Nedklassifiseres og blir fakturert med evt. sorteringsgebyr.

SAP: 145236
Nr. VK-50
Laget av: gadjoh
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 05
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner