Favicon files not found

Klasse jern/klasse 1,2,3

Bilder kap 9 metall

Klasse jern klassifiseres etter godstykkelse og må være innenfor 150x50x50 cm. Må være fritt for urenheter.

Skal inneholde:

  • Jern som er tykkere enn 3 mm og oppover med mål 150 x 50 x 50 cm
  • Klasse 1: Stålskrap med godstykkelse på minimum 5 mm
  • Klasse 2: Stålskrap med godstykkelse under 5 mm. Inntil 10 % innblanding av armeringsstål
  • Klasse 3: Stålskrap med godstykkelse på over 6 mm. Ingen innblanding av armeringsstål

Skal ikke inneholde:

  • Noen som helst form for forurensinger som plast, isolasjon eller andre metaller eller avfall.

Innsamling:

Klassejern kommer som oftest fra industrien /skipsverft eller i forbindelse med riveoppdrag.

Behandling:

For å få klassejern må man bearbeide varen enten med saks eller skjærebrenning.

Gjenvinning:

Smeltes om til nye produkter, materialgjenvinnes.

Avvik:

Ved forurensing nedklassifiseres kvaliteten.

Farlig avfall skal ikke forekomme i denne klassifiseringen (usanerte EE-produkter, batterier, kjemikalier, gassflasker etc.).

SAP: 144722-4
Nr. VK-51
Laget av: gadjoh
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 16.11.2021
Versjonsnummer: 07
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner